Zarządzanie dla bauer

Kolej na łańcuchy dostaw

Wśród funkcji w przedsiębiorstwach niekwestionowaną gwiazdą jest logistyka. Prezentowane podczas targów innowacje, dotyczące systemów ERP, to w dużej mierze właśnie usprawnienia modułów logistycznych lub zarządzania łańcuchami dostaw. SAP zaprezentował narzędzie APO (Advanced Planning and Optimizing), wspierające podejmowanie decyzji dotyczących całości łańcucha dostaw. Składa się ono z "kokpitu", informującego menedżerów o niespodziewanych sytuacjach występujących w łańcuchu dostaw oraz prezentującego dane na bardzo wysokim poziomie zagregowania; narzędzi prognozowania, planowania i śledzenia dostępności wymaganych w łańcuchu produktów. Rdzeniem APO jest technologia liveCache. Obliczenia potrzebne do uzyskania informacji niezbędnych do podjęcia takich decyzji są niezwykle skomplikowane, liveCache ma wykorzystywać w zoptymalizowany sposób przetwarzanie wieloprocesorowe oraz lepiej obsługiwać wielogigabajtowe pamięci.

Ciekawe rozwiązanie przeznaczone do zarządzania łańcuchem dostaw przedstawił QAD. Aplikacja On/Q może obsługiwać bardzo duże transakcje między ogniwami łańcucha. Może on mieć zasięg ogólnoświatowy, na co pozwala kompleksowe przystosowanie pakietu do współpracy z Internetem. QAD nie uważa On/Q za część swojego systemu klasy ERP, czyli MFG/PRO. Wręcz przeciwnie, On/Q ma za zadanie pomóc w koordynacji działań wielu przedsiębiorstw, także takich, które stosują inne niż MFG systemy zintegrowane. Podobną otwartość wymiany danych między oprogramowaniem na poziomie przedsiębiorstwa a systemami ERP zapowiada także SAP, traktując to jako część znanej już inicjatywy SCOPE (Supply Chain Optimization, Planning and Execution), mającej na celu nie tylko zwiększenie funkcjonalności oferowanych pakietów informatycznych, ale także np. szkolenie menedżerów w zakresie wsparcia, jakie w dziedzinie logistyki mogą zaoferować techniki informatyczne.

Poprawie zarządzania logistycznego mają służyć rozwiązania, pozwalające na korzystanie przez systemy ERP z transmisji informacji przez Internet, jak też na obsługiwanie transakcji handlowych w sieci (e-commerce).

Głównie Niemcy

Dla producentów oprogramowania klasy ERP rynek niemiecki jest najważniejszy i największy w Europie, o czym przekonały targi w Hanowerze. Choć na targach CeBIT obecni byli wszyscy liczący się producenci systemów wspomagających zarządzanie, nawet podstawowe materiały techniczne najczęściej były dostępne wyłącznie w języku niemieckim. Właściwie trudno się temu dziwić, skoro na CeBIT z roku na rok przyjeżdża coraz większa liczba Niemców, a ubywa obcokrajowców. Podporządkowanie się znacznemu wzrostowi zainteresowania targami ze strony rodzimej publiczności jest z jednej strony naturalne, ale jednak w pewnym stopniu przeczy hasłu "World Business Fair", widniejącemu na katalogach CeBIT-u.


TOP 200