Zarządzanie danymi dla grup roboczych CAD

Hewlett-Packard zaprezentował kolejną wersję programu przeznaczonego do kompleksowego zarządzania danymi w obrębie grup roboczych CAD związanych z projektowaniem układów mechanicznych.

Hewlett-Packard zaprezentował kolejną wersję programu przeznaczonego do kompleksowego zarządzania danymi w obrębie grup roboczych CAD związanych z projektowaniem układów mechanicznych.

Nowy produkt nosi nazwę HP PE/WorkManager dla ME10 i wchodzi w skład rodziny programów Precision Engineering (PE). Program został stworzony na bazie programu HP WorkManager, systemu przeznaczonego do zarządzania przepływem informacji i prac w przedsiębiorstwach.

HP WorkManager dla ME10 jest przeznaczony do dwuwymiarowego projektowania, kreślenia i opracowywania dokumentacji umożliwiając użytkownikom organizowanie, odczyt i archiwizowanie danych projektowych na poziomie grupy roboczej. Ponadto umożliwia wprowadzanie procesu uzgadniania rysunków ze standardem ISO 9001, co zapewnia lepszą kontrolę jakości. Oferowany produkt zastąpił istniejący program dla HP PE/ME10 przeznaczony do integracji programów użytkowych.

Łatwość obsługi

Program jest wyposażony w przyjazny dla projektanta interfejs umożliwiający łatwy odczyt i modyfikowanie danych technicznych. Użytkownik może za pomocą jednego programu obsługiwać rysunki wieloarkuszowe, różne wersje tego samego rysunku czy wzajemne położenie części na rysunku.

W wersji podstawowej program zawiera moduł do zarządzania dokumentami z programu HP WorkManager. System można łatwo rozbudować o inne moduły z HP WorkManagera, np. moduł do zarządzania konfiguracją, klasyfikowania, obsługi historii dokumentów i kontroli przepływu prac. System można też rozbudować o inne produkty integracyjne poprzez standardowe środowisko WorkManagera, aż do poziomu systemu zarządzania danymi produkcyjnymi (PDM) na szczeblu całego przedsiębiorstwa. Obsługuje on wtedy wymianę danych między różnymi grupami roboczymi i kontroluje przepływ informacji między poszczególnymi wydziałami.

Funkcjonalność

Program umożliwia wczytywanie i przechowywanie rysunków całościowych, złożeniowych oraz rysunków części. Użytkownik może tworzyć kolejne wersje rysunku, zapisując przy tym w pamięci systemu informacje o wprowadzanych w projekcie zmianach. System rejestruje kolejne wersje rozwojowe i zapamiętuje historię powstawania rysunku.

Specjalny mechanizm zapytań zapewnia szybki dostęp do danych i umożliwia ponowne wykorzystanie istniejących projektów. Dzięki temu może istnieć wiele różnych wersji lub kilka niezależnych arkuszy rysunku odnoszącego się do danej części. System może zarządzać różnymi typami dokumentów. Użytkownik może łączyć rysunki części w rodziny.

Dzięki opcji Revision Checker, przeznaczonej do weryfikacji rysunków, program może wczytać jednocześnie dwie wersje tego samego rysunku i zaprezentować graficznie różnice między nimi. Umożliwia także utrzymanie zgodności między rysunkami trójwymiarowymi a dwuwymiarowymi. Może automatycznie aktualizować rysunki na podstawie nowych zrzutów modeli pochodzących z programu HP PE/SolidDesigner.


TOP 200