Zarządzanie bazami danych według Software AG

Rozszerzenia SQL

Ograniczenia standardów SQL-89, SQL-92, a nawet nowego (jeszcze nie zatwierdzonego) standardu SQL-3 powodują, że wielu producentów wprowadza własne rozszerzenia systemowe, ułatwiające pisanie aplikacje, administrowanie bazą lub zwiększające możliwości funkcjonalne serwera bazy (co staje się czasem poważnym argumentem marketingowym).

Podobnie jak inne systemy zarządzania bazami danych, Adabas D może posługiwać się zapamiętanymi procedurami (wywoływanymi eksplicite przez aplikację lub użytkownika o odpowiednich uprawnieniach) i trygerami (wywoływanymi przez określone zdarzenia w bazie, np. przekroczenie wartości pola lub nawet jego modyfikację). Trygery w Adabas D są wykonywane po aktualizacji zawartości rekordu.

Do obsługi zapamiętanych procedur Adabas D zawiera tzw. subtransakcje, nie zmieniające stanu protokołu dwufazowego zatwierdzania transakcji (two-phase commit) w programie głównym, ale umożliwiające wycofanie działania procedury w przypadku pojawienia się błędu.

Przez wykorzystanie zmiennych typu array w stacji klienta, Adabas może wykonywać operacje masowej modyfikacji (przenoszenia zawartości zmiennej do tabeli bazy) i pobierania zawartości wielu rekordów w ramach jednego

polecenia SQL.

Jeżeli kolejne transakcje są dokonywane na tych samych rekordach tabeli, to możliwe jest ich wykonywanie bez zwalniania blokady rekordów, co zwiększa wydajność bazy w przetwarzaniu transakcyjnym.

Znaki specjalne

Adabas D powstał w Europie i dlatego zwrócono w nim szczególną uwagę na możliwości korzystania ze specjalnych znaków narodowych. Rozwiązania wymagają dwa problemy: prezentacja na ekranie i sortowanie. Do prezentacji na stacji klienta Adabas korzysta z edytowalnych tabel konwersji, przygotowanych oddzielnie dla różnych sesji stacji klienta (co pozwala na stosowanie różnych terminali i komputerów klienta); do sortowania używa dostępnych dla administratora, tabel sortowania.

Narzędzia pomocnicze

Adabas D jest dostarczany z obszernym zestawem narzędzi pomocniczych: do wykonywania zapytań ad hoc do bazy danych - Query i tworzenia raportów - Report; do wykonywania prostych prac administracyjnych i zapytań - Easy; ładowania, archiwowania z/do nośnika zapasowego oraz dokonywania replikacji bazy - Load; przenoszenia wyników zapytań do aplikacji z zestawu Microsft Office - OfficePlus.

Administrator bazy ma do dyspozycji dwa narzędzia, tj. Domain i Control. Domain służy do definiowania i przeglądania obiektów bazy. Umożliwia tworzenie i zmianę struktury tabel, widoków, migawek, indeksów, trygerów, procedur oraz funkcji w bazie oraz określanie uprawnień użytkowników. Control jest typowym pakietem administracyjnym do startowania/zatrzymywania serwera bazy, dokonywania backupu bazy, monitorowania wydajności i kontroli bazy.

Języki programowania

Adabas D w trybie Adabas korzysta z języka Adabasic, zbliżonego do Microsoft Visual Basic, służącego do tworzenia zapamiętanych procedur, trygerów, opracowywania własnych funkcji itp. Istnieją także prekompilatory do języków C/C++ i Cobol, umożliwiające ekstrakcję kodu SQL z kodu aplikacji, napisanej w tych językach.

Dostępność i ceny

Adabas D jest dostępny na wiele platform Unix (Digital Unix, HP UX, Solaris, IBM AIX, SNI Sinix, Windows NT i OS/2) oraz na stacje klienta z Windows 3.x.

Promocyjny koszt licencji nie przekracza 800 DEM dla jednego użytkownika.

Adabas D jest w stanie, w sposób niewidoczny dla użytkownika, obsługiwać system rozproszony na wielu serwerach, tworząc jednolity obraz danych.

Adabas D korzysta z możliwości replikacji synchronicznej (wszystkie kopie danych są uaktualniane równocześnie) w celu zwiększenia niezawodności i dostępności bazy oraz zmniejszenia obciążenia sieci w przypadku korzystania ze statycznych danych (dane przesyłane są z lokalnej kopii danych, zamiast z lokalizacji centralnej).

Adabas D powstał w Europie i dlatego zwrócono w nim szczególną uwagę na możliwości korzystania ze specjalnych znaków narodowych.


TOP 200