Zarządzanie aplikacjami

Następna przeszkoda do pokonania w środowisku klient/serwer.

Następna przeszkoda do pokonania w środowisku klient/serwer.

Aplikacje klient/serwer są to skomplikowane programy oparte na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych: wielu poziomach oprogramowania pośredniczącego (middleware), protokołów, metod dostępu do danych, sterowników itp. W miarę jak pojawia się coraz więcej aplikacji klient/serwer, administratorzy systemów komputerowych zdają sobie sprawę, że pakiety programowe do zarządzania sieciami czy systemami komputerowymi nie są dość użyteczne w zarządzaniu aplikacjami.

Pakiety programowe do zarządzania systemami komputerowymi to złożone systemy zapewniające monitorowanie i zarządzanie sieci komputerowej (ruchu w niej, wydajności, liczby i rodzaju pakietów), zasobów pamięciowych, dysków, procesorów oraz określanie ich parametrów w zależności od zapotrzebowania na moc obliczeniową. Niektóre z nich zapewniają także automatyczną dystrybucję oprogramowania do stacji roboczych klientów (zadanie wyjątkowo pracochłonne przy dużej liczbie użytkowników) oraz kontrolę liczby używanych aktualnie licencji każdego programu.

Jednakże nadal istnieje spora luka między zarządzaniem infrastrukturą, pozwalającą na uruchamianie aplikacji w sieci a uzyskiwaniem i interpretacją informacji o samej aplikacji i jej zachowaniu dynamicznym. Potrzeba zarządzania aplikacjami ujawnia się szczególnie w przypadku, gdy aplikacja nagle przestaje odpowiadać lub jej czas odpowiedzi staje się nieproporcjonalnie długi. Żadne z popularnych narzędzi do zarządzania systemami nie radzi sobie z tym problemem, jeśli nie jest uszkodzony jakiś element sieci, np. samo okablowanie, karta sieciowa lub serwer.

Wymagania

Użyteczny pakiet programowy do zarządzania aplikacjami musi działać w czasie rzeczywistym, zbierając informacje o stanie aplikacji i jej parametrach, umożliwiać administrowanie aplikacjami oraz monitorować i przekazywać administratorowi informacje o kluczowych parametrach aplikacji, jej wydajności, potrzebach co do zajmowanego miejsca na dysku oraz pamięci itp.

Aby to było możliwe, aplikacje muszą przekazywać (na ogół na żądanie) informacje o swych parametrach. Muszą więc być wyposażone w pewne mechanizmy wspomagania procesu zarządzania, najlepiej oparte na standardowym zestawie funkcji programistycznych API. Jednakże pakiet do zarządzania aplikacjami musi radzić sobie z aplikacjami "nieświadomymi" jego potrzeb i istnienia. Pierwsi producenci pakietów - pionierzy tej dziedziny informatyki stosowanej zmuszeni są tworzyć pewne standardy nieformalne w zakresie zarówno zestawu właściwości funkcjonalnych pakietów, jak i zestawu funkcji API czy współpracy z zestawami programowymi do zarządzania systemami oraz korzystania z baz danych systemowych np. MIB.

Dane - podstawą procesu zarządzania

Wszystkie aplikacje w jakiejś mierze korzystają z danych zapisanych w plikach na dysku. Jednakże od danych najbardziej zależą aplikacje bazodanowe. Korzystają one z danych, wykorzystując różnorodne mechanizmy dostępu - od prostego dostępu do plików z danymi, przez pliki indeksowane, aż po skomplikowane mechanizmy dostępu do tabel baz relacyjnych. Aplikacje lub leżący u ich podłoża system zarządzania bazami danych i związane z nim narzędzia na ogół wykonują wiele operacji związanych z optymalizacją rozkładu danych na dyskach, reorganizacją i kopiowaniem. Jednakże operacje te stają się na tyle skomplikowane - zwłaszcza w przypadku pracy w środowisku rozproszonym, niejednorodnych systemów komputerowych - że tylko specjalizowane narzędzia mogą radzić sobie z problemami zarządzania danymi i aplikacjami.

Zadania

Każdy system zarządzania danymi i aplikacjami musi zajmować się czterema podstawowymi problemami:

- Zapewnieniem administrowania i bezpieczeństwa danych.

- Zapewnieniem spójności danych i obsługi zmian w strukturze baz danych, co jest szczególnie trudne w razie korzystania z danych replikowanych z głównej lokalizacji na wiele serwerów lokalnych.

- Zapewnieniem kopiowania i odzyskiwania danych. Wiele systemów backupu nie korzysta z informacji o właściwościach danych, wykonując kopiowanie plik po pliku. Inteligentne korzystanie z informacji o strukturze tabel bazy danych pozwala na wykonywanie backupów przyrostowych (nowe dane w tabeli, nie zaś zmienione pliki) i odzyskiwanie stanu bazy na podstawie zawartości pliku dziennika. Różnica w czasie wykonywania tych operacji - zamiast wielu godzin, tylko kilka czy kilkanaście minut.

- Optymalizacją. Inteligentne systemy zarządzania danymi wykonują także optymalizację rozkładu danych na dyskach, defragmentację i kompresję.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200