Zarządzanie adresami IP dla środowiska Windows

Dostawca rozwiązań zarządzania adresami IP, firma Infoblox, udostępniła urządzenie, które ma wspomagać zarządzanie usługami DNS i DHCP na serwerach Windows, ograniczając konieczność ręcznej interwencji i zwiększając sprawność operacyjną w zarządzaniu adresami IP.

Infoblox IPAM WinConnect jest urządzeniem wspomagającym zarządzanie adresami IP z wykorzystaniem serwerów DNS i DHCP. Produkt umiejscawiany jest w centrum danych i komunikuje się z serwerami DNS i DHCP za pośrednictwem sieci, zapewniając szeroki wgląd w oba środowiska jak również automatyzując mechanizmy administrowania. Urządzenie poszerza funkcjonalność istniejących narzędzi Windows do zarządzania adresami IP.

Firma zapewnia, że urządzenie pozwala na zachowania istniejących inwestycji w serwery Microsoft DNS i DHCP, dodając jednocześnie funkcje pozwalające na ulepszenie dotychczasowych metod zarządzania adresami IP. Według analityków, wielu użytkowników korzysta z przestarzałych i niewystarczających dla dzisiejszych sieci narzędzi zarządzania adresami IP. Produkt wykonuje np. rozpoznawanie sieci, które automatycznie kataloguje wszystkie urządzenia w sieci, eliminując potrzebę utrzymywania ręcznie tworzonych katalogów, czy też własnych narzędzi opracowanych w tym celu. Pozwala także na wgląd, w układzie historycznym, w użytkowanie adresów IP oraz delegowanie zadań administracyjnych w oparciu o role użytkowników.

Infoblox, która konkuruje na rynku m.in.. z takimi dostawcami jak Blue Cat Networks, DNSstuff czy Secure64, zapewnia, że urządzenie nie wymaga zmian w dotychczas używanych serwerach Microsoftu, ponieważ wykorzystuje standardowe protokoły Microsoftu do komunikacji z infrastrukturą.

Urządzenie IPAM WinConnect ma pojawić się w sprzedaży w grudniu br. Produkt pracuje na platformach Infoblox: -250, -550, -1050 i -1550. Cena IPAM WinConnect na platformie Infoblox 250 rozpoczyna się od 3 tys. USD.


TOP 200