Zarządzamy siecią SAN

Gdy ilość danych rośnie w tempie wykładniczym a firmowe budżety na inwestycje w IT są maksymalnie napięte, istotnego znaczenia nabiera efektywne zarządzanie i właściwe gospodarowanie zasobami pamięci masowej. Dobrym rozwiązaniem może się okazać wdrożenie w centrum danych zestawu narzędzi do zarządzania pamięcią masową - SRM (Storage Resource Management).

Dostępnych jest co najmniej kilka metod zapanowania nad stałym przyrostem danych. Jedna z nich to strategia zarządzania cyklem życia informacji - ILM (Information Lifecycle Management), a więc dopasowanie wartości danych do odpowiedniego rodzaju nośników (SSD, FC, SATA, LTO), na których są one składowane. Jej realizację umożliwiają narzędzia potrafiące automatycznie przenosić dane między poszczególnymi warstwami składowania. Inną, coraz częściej stosowaną metodą radzenia sobie z przyrostem danych, jest technologia deduplikacji, która, w zależności od charakterystyki środowiska, nie zawsze przyniesie oszałamiające oszczędności, ale często będą one dostatecznie zauważalne dla budżetu. Kolejny sposób to thin provisioning, umożliwiający efektywną utylizację przestrzeni dostępnej na macierzy dyskowej.

Możliwości SRM

Działanie oprogramowania SRM polega na monitorowaniu i zbieraniu informacji z heterogenicznych elementów w stosie sieci SAN, takich jak: systemy operacyjne, serwery, przełączniki oraz macierze dyskowe. Uzyskane informacje są przechowywane w wewnętrznej bazie i służą jako punkt wyjścia do poprawy wykorzystania zasobów, ułatwiają alokację przestrzeni dyskowej oraz pomagają podnieść wydajność sieci SAN lub NAS. Często wraz z kupowanymi macierzami lub przełącznikami użytkownicy otrzymują dołączone, bogate w funkcjonalności narzędzia do zarządzania i monitorowania. O ile w małych środowiskach jest to zupełnie wystarczające, o tyle w dużych i heterogenicznych staje się to już kłopotliwe z powodu konieczności logowania się na wielu konsolach zarządzania, pochodzących od różnych producentów, z różnymi interfejsami graficznymi i zróżnicowanym poziomem oferowanych funkcji. Narzędzia SRM umożliwiają administrowanie zasobami pamięci masowych z pojedynczej konsoli webowej.

Zobacz również:

  • Plikowa, blokowa czy obiektowa pamięć masowa?
ILM, deduplikacja, thin provisioning...

Wszystkie te metody pozwalają zwiększyć efektywność utylizacji pamięci masowej, jednak do pełni szczęścia (zwłaszcza w największych centrach danych) często brakuje czegoś jeszcze - narzędzi SRM do zarządzania zasobami pamięci masowej.

Pierwszym i zarazem podstawowym zadaniem oprogramowania SRM jest automatyczne rozpoznanie środowiska SAN, zebranie o nim danych i zapisanie ich w wewnętrznej bazie odzwierciedlającej stan całej infrastruktury sieciowej. SRM potrafi zebrać informacje m.in. o macierzach pochodzących od różnych producentów, utworzonych LUN-ach, przełącznikach i portach Fibre Channel, kontrolerach, relacjach między kartami HBA a hostami, o bazach danych i aplikacjach oraz środowiskach wirtualnych -zarówno serwerowych, jak i pamięci masowych. Wykorzystanie oprogramowania SRM pozwala administratorom odejść od ręcznego wykonywania czynności związanych z ciągłą aktualizacją danych o stanie sieci w arkuszach kalkulacyjnych.

Każde z dostępnego na rynku oprogramowania SRM daje prawdziwe bogactwo możliwości tworzenia przejrzystych i opierających się na zadanych kryteriach raportów, co z kolei znacząco upraszcza proces analizy środowiska zarówno pod względem administracyjnym, jak i biznesowym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200