Zarządzamy siecią SAN

Zarządzamy siecią SAN

Konsola zarządzania oprogramowania Northern Storage Suite umożliwia podgląd zajętości przestrzeni pamięci masowej przez poszczególnych użytkowników, oferując dodatkowo możliwość wysłania do nich wiadomości e-mail

Narzędzia SRM oferują też możliwość definiowania wielu reguł polityki dotyczących reagowania na pojawiające się zdarzenia w sieci SAN. Wystąpienie określonego incydentu jest sygnalizowane pojawieniem się odpowiedniego alarmu lub automatycznym wywołaniem określonych przez administratora działań. Alarm taki może zasygnalizować np. kończenie się pojemności na macierzy lub problemy z wydajnością w ścieżce danych. Jeśli już jakiś problem wystąpi, przydatną funkcją okazuje się możliwość identyfikacji i analizy przyczyn jego wystąpienia, co często przekłada się na skrócenie czasu, jaki administrator musi poświęcić na jego rozwiązanie.

W nowocześnie zarządzanych organizacjach coraz powszechniejsze staje się wewnętrzne rozliczanie kosztów za zużyte zasoby informatyczne na poszczególne działy organizacji. Rozliczanie za zajętą przestrzeń na pamięci masowe to jedna z funkcji narzędzi SRM. Takie podejście pozwala proporcjonalnie do wykorzystania rozkładać koszty między poszczególne departamenty biznesowe, co znacząco uściśla kontrolę kosztów.

Bilans na plusie

Przy ciągle rosnącym wolumenie danych w wielu dużych organizacjach coraz większe znaczenie ma proces planowania pojemności. Z pomocą przychodzą tu narzędzia zarządzania zasobami pamięci masowej (SRM). Pomimo że tego typu rozwiązania nie należą do najtańszych, koszty i korzyści płynące z ich zakupu najczęściej szybko się zwracają, a samo oprogramowanie staje się niezbędnym elementem w strategii planowania rozwoju centrum danych. Wdrożenie SRM pozwala znacząco zmniejszyć koszty inwestycyjne i operacyjne związane z zasobami pamięci masowej oraz ich całkowitym kosztem utrzymania.

Zarządzamy siecią SAN

Konsola zarządzania oprogramowania Aptare Storage Console oferuje dodatkowo podgląd wykonywania kopii backup

Posiadanie jasnego, spójnego obrazu, na którym prezentowane są poszczególne aplikacje biznesowe wraz z procentem aktualnie zajmowanej przez nie przestrzeni i zilustrowaniem tendencji wzrostowej, umożliwia podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących przyszłych zakupów. Obniżenie kosztów operacyjnych może zostać osiągnięte przez wykorzystanie całej palety narzędzi wspomagających procesy administracyjne, począwszy od przydzielania zasobów, a kończąc na analizach i wsparciu przy rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

Patrząc na rynek tego typu oprogramowania, najwięksi producenci pamięci masowych oferują, oprócz sprzętu, również własne kombajny SRM (EMC Control Center, HP Storage Essentials, NetApp SANScreen), udostępniające bogate zestawy mniej lub bardziej przydatnych funkcji.

Alternatywą dla producentów pamięci masowych są narzędzia firm trzecich. Z największych warto wymienić Symantec Command Central Storage. Jeśli zaś chodzi o mniejszych producentów, oferujących niejednokrotnie większą elastyczność w wyborze potrzebnych modułów funkcyjnych, na uwagę zasługują takie produkty, jak: Aptare StorageConsole, Akkori Balance Point czy Northern Storage Suite. Często lepiej one pasują i są przystępniejsze, zwłaszcza w organizacjach mających mniejsze środowiska pamięci masowych.


TOP 200