Zarządzamy siecią SAN

Nieocenione raporty

Możliwość zdefiniowania szerokiej gamy raportów, dających pełen obraz efektywności wykorzystania dostępnych zasobów sieci SAN, jest bezcenna zarówno dla administratora, jak i kadry zarządzającej.

Zarządzamy siecią SAN

Konsola zarządzania pojemnością oprogramowania Symantec Veritas Command Central Storage daje pełen przegląd stanu zasobów pamięci masowej

Przykładowe rodzaje oferowanych raportów to: dystrybucja i alokacja przestrzeni na macierzach i serwerach, wykorzystanie tej przestrzeni przez hosty, wolumeny, systemy plików, dane na temat replikowanych danych do ośrodka zapasowego, stosowanie pamięci masowej przez poszczególnych użytkowników i grupy robocze, analiza wzrostów wykorzystania zasobów, najczęściej używane rodzaje plików, foldery zajmujące największą przestrzeń, inwentaryzacja fizycznego sprzętu - macierzy, serwerów, kart HBA; stosowanie portów na przełącznikach FC, inwentaryzacja oprogramowania, bazy danych, pracujące klastry, aplikacje, monitoring ruchu i wydajności w sieci SAN, monitoring wydajności dla poszczególnych LUN-ów, dysków fizycznych, kontrolerów oraz pamięci cache, a także możliwość analizy operacji odczytu i zapisu między serwerami a pamięcią masową oraz alokacja przestrzeni i jej wykorzystanie dla serwerowych środowisk wirtualnych.

Tak naprawdę, to tylko mała próbka możliwości raportowych narzędzi SRM. Pozwalają one również przygotowywać wizualizację trendów i przewidywań dotyczących wymaganej w przyszłości pojemności dla poszczególnych systemów i aplikacji. Umożliwia to planowanie i podejmowanie decyzji o konieczności zakupu kolejnych zasobów pojemnościowych.

Oprócz wielkiego wyboru dostępnych raportów, narzędzia SRM umożliwiają wykonywanie z ich poziomu wielu rutynowych czynności administracyjnych. I tak z konsoli zarządzania SRM możemy zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar przestrzeni wymaganej dla systemów i aplikacji, utworzymy zony, aliasy na przełącznikach, stworzymy LUN-a, zmienimy jego rozmiar, a następnie go skasujemy, przypiszemy LUN-y do określonych grup portów, zamaskujemy. Wszystkie te manualne i powtarzalne procesy, dzięki zastosowaniu narzędzi SRM, można zautomatyzować, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia błędów.

Oprogramowanie SRM powinno:
Ciekawą i bardzo przydatną funkcją oferowaną przez narzędzia SRM jest możliwość definiowania ograniczeń zajmowanej pojemności (quota) dla poszczególnych użytkowników, grup roboczych czy departamentów. Poziom kontroli można podnieść przez zdefiniowanie polityki zezwalającej na zapisywanie tylko wybranych rodzajów plików. Oprogramowanie SRM, dając wgląd w relacje między aplikacjami, serwerami, szynami systemowymi, przełącznikami oraz macierzami dyskowymi, umożliwia również zarządzanie wydajnością. Co więcej, pozwala użytkownikom monitorować i diagnozować wszelkie problemy z nią związane oraz wskazywać na wąskie gardła w sieci SAN.


TOP 200