Zarządzalne notebooki

3Com i SystemSoft zaprezentowały system do zarządzania notebookami, działający przed startem systemu operacyjnego.

3Com i SystemSoft zaprezentowały system do zarządzania notebookami, działający przed startem systemu operacyjnego.

Prawdopodobnie już za kilka miesięcy na rynku pojawią się umożliwiające zarządzanie i dostęp do komputera przed uruchomieniem systemu. Tego typu funkcje są już dostępne w niektórych modelach stacjonarnych komputerów PC i umożliwiają zdalne uzyskanie kontroli nad urządzeniem nawet w przypadku jego poważnej awarii i braku możliwości uruchomienia systemu operacyjnego, dysku. Ponadto pozwalają na formatowanie napędów i instalację od podstaw.

W trosce o rynek notebooków

Pierwsze tego typu rozwiązanie do notebooków zaprezentowały niedawno 3Com i SystemSoft. Wymaga ono wyłącznie rozszerzenia funkcji BIOS i odpowiedniego modemu lub karty sieciowej PC Card oraz oprogramowania zarządzającego po stronie serwera. Wiadomo że podobne firmowe systemy opracowuje do swojego sprzętu większość producentów notebooków, m.in. Compaq i Toshiba. Zdalne zarządzanie sprzętem przenośnym ma wpłynąć na obniżenie kosztów jego utrzymania. Według danych opublikowanych przez Gartner Group, koszt eksploatacji notebooków jest nawet o 60% wyższy niż komputerów PC, co może istotnie wpłynąć na zmniejszenie tempa wzrostu rynku. Obecnie 15% sprzedawanych na świecie komputerów osobistych to sprzęt przenośny, a IDC przewiduje, że już w przyszłym roku udział ten osiągnie prawdopodobnie nawet 50%.

Czy oczekiwane?

Nie wszyscy użytkownicy są przekonani o potrzebie wprowadzania tego typu funkcji. Sceptycy podkreślają, że istniejące oprogramowanie umożliwia realizację prawie wszystkich wymienionych funkcji, choć dopiero po uruchomieniu systemu operacyjnego notebooka. Ale poważne awarie uniemożliwiające start systemu zdarzają się stosunkowo rzadko, a większość występujących problemów jest związana z konfiguracją lub pracą oprogramowania i pojawia się dopiero po jego załadowaniu.

Natomiast niektórzy zwolennicy takiego rozwiązania oczekują przede wszystkim pojawienia się w sprzedaży , wyposażonych w funkcje Wake-on-LAN, które umożliwią zdalne budzenie i zarządzanie podłączonymi do nich notebookami.

<hr size=1 noshade>Na podstawie Computerworld USA, oprac. Wpa


TOP 200