Zarząd HP przekonany o zwycięstwie

Carly Fiorina utrzymuje, że wstępne wyliczenia po wczorajszym głosowaniu akcjonariuszy, jednoznacznie wskazują na zwycięstwo zwolenników połączenia z Compaq Computer. Prezes HP przyznaje, że przewaga akcjonariuszy opowiadających się za fuzją jest niewielka, jednak wystarczająca do zatwierdzenia wartej ponad 20 mld USD transakcji. Ogłoszenie oficjalnych wyników głosowania jest spodziewane za kilkanaście dni.

Członkowie zarządu Hewlett-Packard są przekonani o zwycięstwie we wczorajszym głosowaniu w sprawie połączenia z Compaq Computer. Mają na to wskazywać wstępne wyliczenia głosów. Carly Fiorina wystosowała już w tej sprawie oświadczenie, przyznając, że przewaga zwolenników fuzji jest niewielka, jednak wystarczająca do zatwierdzenia wartej ponad 20 mld USD transakcji.

Akcjonariusze skupieni wokół Waltera Hewletta utrzymują, iż oświadczenia zarządu HP są przedwczesne i nie można wyrokować, która ze stron uzyskała przewagę. Według szacunków oponentów fuzji, różnica w głosach nie przekracza obecnie 1%. Oficjalne wyniki głosowania będą znane dopiero za kilkanaście dni. Obsługę głosowania powierzono małej firmie doradczej IVS Associates.

Zobacz również:

Dzisiaj (20 marca) głosowanie w sprawie fuzji podejmą akcjonariusze Compaq Computer. Wydarzeniu temu będą towarzyszyć już nieco mniejsze emocje. Wszystko wskazuje na to, iż opowiedzą się oni za połączeniem z HP.

Przekonanie oponentów fuzji o spadku wartości posiadanych akcji HP wydaje się potwierdzać sam rynek. Wczoraj po zakończeniu głosowania ceny akcji koncernu na nowojorskiej giełdzie spadły o ponad 2%, natomiast walory Compaqa wzrosły o 7,5%. Zdaniem części analityków, firma ta odniesie większe korzyści z fuzji.