Zarejestrowano spółkę Wirtualna Polska

Sąd Rejonowy w Gdańsku zarejestrował 27 września br. spółkę akcyjną Wirtualna Polska. Jej kapitał zakładowy wynosi 8 mln. zł. Przedmiotem działalności firmy będzie prowadzenie portalu Wirtualna Polska i usług handlu elektronicznego.

Sąd Rejonowy w Gdańsku zarejestrował 27 września br. spółkę akcyjną Wirtualna Polska. Jej kapitał zakładowy wynosi 8 mln. zł. Przedmiotem działalności firmy będzie prowadzenie portalu Wirtualna Polska i usług handlu elektronicznego.

W wykonaniu umowy zawartej przez Prokom Software SA z Centrum Nowych Technologii sp. z o.o. w Gdańsku (CNT), Prokom za kwotę 14,4 mln zł objął 24.99% akcji nowo utworzonej spółki. CNT wniosło do nowo utworzonej spółki firmę, w ramach której prowadzony był portal Wirtualna Polska, wraz ze wszelkimi prawami do tego portalu i domeny www.wp.pl.

Na mocy umowy zawartej pomiędzy akcjonariuszami, Prokom posiada prawo do objęcia - najpóźniej do 30 września 2002 r. - akcji nowej emisji spółki Wirtualna Polska SA. Dzięki czemu będzie posiadał taką samą jak CNT ilość akcji i głosów, nie mniej jednak niż 40%.