Zarejestrowano spółkę Internet FM

Dzisiaj zarejestrowano spółkę Internet FM SA. Jej kapitał akcyjny wynosi 3 mln zł i dzieli się na 300 000 akcji imiennych uprzywilejowanych I emisji o wartości nominalnej 10 zł każda.

Dzisiaj zarejestrowano spółkę Internet FM SA. Jej kapitał akcyjny wynosi 3 mln zł i dzieli się na 300 000 akcji imiennych uprzywilejowanych I emisji o wartości nominalnej 10 zł każda. Akcje I emisji dają prawo do pięciu głosów na WZA oraz wyłączne prawo do podziału pozostałego majątku spółki.

Największym udziałowcem Internet FM jest krakowski SA, który posiada 45% akcji.


TOP 200