Zapotrzebowanie na mobilne ERP

Coraz więcej funkcji w systemach ERP udostępnianych jest poprzez urządzenia przenośne. Koszty takich rozwiązań nie są duże, a wygoda pracy ogromna. Mobilność ERP będzie w kolejnych latach jednym z najważniejszych trendów na rynku oprogramowania biznesowego

Nowa generacja systemów ERP to przede wszystkim systemy coraz bardziej mobilne, które podążają za trendem SoLoMo (Social. Local, Mobile) - pozwalają na dostępu z wielu urządzeń, w każdej lokalizacji i o każdej porze. Wielu ekspertów jest zdania, że funkcjonalności mobilne są znacznie bardziej efektywne niż tradycyjna praca przy biurku.

Dziś praktycznie nie ma obszaru, którym nie można by było zarządzać przez smartfon lub tablet. W tym celu jednak nie wystarczy zainstalować i dostosować aplikację do parametrów technicznych urządzenia mobilnego. - Aby firma mogła czerpać kompleksowe korzyści z mobilności, aplikacje na urządzenia przenośne powinny być zintegrowane z systemami transakcyjnymi (np. ERP, CRM) lub analitycznymi (Business Intelligence). Do tego powinny umożliwiać szybkie, przejrzyste i intuicyjne zarządzanie danymi - mówi Adam Goljan, specjalista ds. technologii mobilnych SAP.

Zobacz również:

  • Fabryka przyszłości. Na jakie przeszkody mogą natknąć się firmy cyfryzujące produkcję?

Najczęściej "umobilniana" jest sprzedaż, dystrybucja, obsługa magazynów, analityka i Business Intelligence, zatwierdzanie dokumentów, produkcja w środowisku Engineered to Order (produkcja projektowa - np. zlecanie i ewidencja zadań produkcyjnych w stoczniach, kopalniach, przy budowie autostrad, czy tuneli). W branży produkcyjnej rozwiązania mobilne cieszą się szczególnym zainteresowaniem. Nie jest to wprawdzie zminiaturyzowana wersja funkcjonalna całego modułu, ale wybrany obszar operacyjny – na przykład rejestrowanie operacji technologicznych na linii produkcyjnej. Dzięki przeniesieniu tego obszaru z komputerów na małe ręczne terminale, pracownicy mogą obsługiwać system bezpośrednio z pierwszej linii, a informację o postępie czy problemach otrzymywać w czasie rzeczywistym. - Zapotrzebowanie na dokładne dane w czasie rzeczywistym i potrzeba zwiększenia szybkości inwentaryzacji w łańcuchu dostaw doprowadziły do szczególnie szybkiego przyjęcia mobilnych technik komputerowych w aplikacjach do obsługi produkcji i transportu. Komputery przenośne włączone do sieci przez radio, w połączeniu z technikami automatycznej identyfikacji (np. kodowanie kreskowe) pozwalają, aby wykonanie czynności (np. wybieranie jednostki, zliczanie lokalizacji, itp.) było ujednolicone z jej zapisem w systemie informacyjnym. Podejście oparte na takim założeniu eliminuje źródła błędów, ogranicza zwłokę, zwiększa wydajność i w bardzo dużym stopniu ogranicza złożoność całego procesu biznesowego. Użytkownicy mogą zakończyć dystrybucję, produkcję, i transakcje ilościowe z każdego punktu wewnątrz i na zewnątrz zakładu..- mówi Ryszard Krawczyński, główny konsultant sprzedaży Aplikacji Oracle w Oracle Polska. Firmy coraz częściej pytają również o mobilne rozwiązania klasy HCM, HRM czy portale pracownicze, za pomocą których można złożyć wniosek urlopowy, zgłaszać szkolenia, zarządzać ścieżką kariery oraz ocenami pracowniczymi. Wiele przedsiębiorstw korzysta również z aplikacji mobilnych obejmujących obszary związane z raportowaniem, przeglądaniem wskaźników i analiz. Dzięki elastyczności modułów Business Inteligence przygotowane w nich raporty można przeglądać za pomocą urządzeń przenośnych z dowolnego miejsca. Daje to kadrze zarządzającej pełną i bieżącą kontrolę nad sytuacją w firmie.

Nie wszystko jest mobilne

Rozważając udostępnienie danych z systemu ERP za pośrednictwem przeglądarki internetowej zawsze trzeba zadać sobie pytanie o celowość takiego działania - zwłaszcza w przypadku zaawansowanych funkcji. Istnieją obszary jakie ze względu na specyfikę działów, których dotyczą lub wygodę pracy użytkowników nie mają racji bytu na urządzeniach przenośnych. Można do nich zaliczyć moduły, w których operator potrzebuje przeglądać lub wprowadzać duże ilości danych. - Moduły związane z zaawansowanym raportowaniem (duże tabele z danymi), moduły finansowo-księgowe czy produkcyjne (harmonogramy, skomplikowane widoki planowania pracy maszyn czy obciążenia gniazd produkcyjnych z racji swojej specyfiki najwygodniej obsługiwać na dużych monitorach, co na razie wyklucza wygodną pracę na urządzeniu mobilnym. - mówi Robert Miernik – Doradca Biznesowy w SIMPLE. Mobilny dostęp do systemu ERP przy dekretowaniu 10 tysięcy dokumentów sprzedaży z ostatniego miesiąca księgowego lub do generowania listy płac pracowników może być raczej źródłem potencjalnych problemów niż wymiernych korzyści. - "Przeglądarkowy” dostęp do systemu przy tak rozbudowanej strukturze okna oraz ilości przekazywanych danych może skutkować problemami nie tylko przy kolejnych aktualizacjach dostępnych na rynku przeglądarek ale też spadkiem wydajności pracy - mówi Maryla Pawlik, dyrektor Działu Handlowego w BPSC. Udostępnienie danych online realizowane jest przez zastosowanie trzeciej warstwy, która realizuje działanie "ciężkiej" formatki w przeglądarce internetowej Jej stworzenie, zarządzanie nią i uzyskanie odpowiedniej wydajności aplikacji może być kłopotliwe.

Mobilny OS czy przeglądarka

Mobilne wersje klasycznych aplikacji związanych z funkcjonalnością ERP pracują zazwyczaj na Windows Phone, iOS, Android. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie. Dynamiczny rozwój środowisk webowych pozwala „oderwać” aplikacje od stacji roboczych. Duży udział we wszystkich rozwiązaniach mobilnych mają właśnie moduły oparte na szeroko rozumianej technologii www. Pozwalają one na sprawną i niezależną od platformy obsługę systemu bez konieczności instalacji czy konfiguracji oprogramowania. Dzięki temu można korzystać z systemu zintegrowanego na dowolnym stanowisku komputerowym oraz dowolnym urządzeniu mobilnym – jedynym wymaganiem jest dostęp do przeglądarki internetowej.

-Aplikacje dostępne przez przeglądarkę eliminują nie tylko koszty związane z koniecznością opracowania ich wersji mobilnych, ale także bariery związane z wymogiem dostosowywania do systemów operacyjnych. Mogą pracować właściwie w dowolnym środowisku operacyjnym. W tej sytuacji nie ma również znaczenia, czy użytkownik pracuje na komputerze stacjonarnym, notebooku, tablecie czy telefonie – w przeglądarce aplikacja, z której korzysta, zawsze wygląda tak samo - mówi Jarosław Witwicki , dyrektor sprzedaży i członek Zarządu Macrologic SA. Zarówno w modelu dostępu przez przeglądarkę www, jak i z zastosowaniem rozwiązań terminalowych zdalny dostęp do danych czy ich modyfikacja nie stanowią jakiegoś nowego zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji. Potencjalne ryzyka nie odbiegają od tych jakie pojawiają się w trakcie korzystania np. z bankowości on-line.

Koszt mobilnych rozwiązań nie jest obecnie duży. - Dostarczenie funkcji mobilnych z reguły stanowi rozszerzenie sposobu komunikacji w systemie ERP i koszty takiej funkcjonalności są niewielkie, porównywalne z kosztami komunikacji telefonicznej.-uważa Ryszard Krawczyński z Oracle. W przypadku przygotowania dedykowanych rozwiązań mobilnego dostępu, w formie tzw. portletów istnieje konieczność poniesienia pewnych kosztów, jednak w kontekście budżetu całego wdrożenia są to kwoty niewielkie.

-Dzięki coraz większemu rynkowi budżetowych, niespecjalistycznych urządzeń, wdrożenie rozwiązań mobilnych jest dziś znacząco tańsze niż jeszcze pięć lat temu, kiedy za najtańsze urządzenie trzeba było zapłacić pięć tysięcy euro. Dziś dalej znaczącym kosztem jest koszt sprzętu, ale koszt oprogramowanie i uruchomienia nie przewyższa ceny wdrożenia innego modułu zintegrowanego systemu - stwierdza Robert Miernik z SIMPLE

Maryla Pawlik, dyrektor Działu Handlowego w BPSC SA

Zapotrzebowanie na mobilne ERP

O mobilnym dostępie do aplikacji i wprowadzeniu architektury trójwarstwowej warto pomyśleć wtedy, gdy korzyści z jego zastosowania są jednoznaczne. Przykładem może być m.in. zarządzanie obiegiem informacji w obszarze zarządzania kontaktami z klientami, zarządzanie informacją pracowniczą, finansową oraz kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa. Wówczas system działa jak klasyczny portal internetowy umożliwiając przeglądanie i wprowadzanie danych zdalnie za pośrednictwem internetowej przeglądarki. Tam, gdzie pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości co do korzyści związanych z mobilnym dostępem do informacji, warto jeszcze raz to dokładnie przemyśleć.

Mariusz Jeleń, menedżer ds. Navireo w InsERT S.A.

Zapotrzebowanie na mobilne ERP

W systemach magazynowych czy produkcyjnych rządzi Windows Mobile, w dużej mierze ze względu na kompatybilność ze starszymi i często drogimi urządzeniami (Honeywell, Motorola, itp.). W przypadku pozostałych rozwiązań stosowanie systemów operacyjnych pokrywa się to ze współczesnym rynkiem smartfonów, a więc jest Android, IOS, Windows 8.1 Mobile. Koszty wdrożenia mogą zależeć od samego podejścia do pojęcia „rozwiązania mobilne”, bo one wcale nie muszą wiązać się z mobilnymi interfejsami do dużych systemów ERP. Kiedy postanowimy wykorzystać technologie umożliwiające dostęp zdalny do aplikacji, koszty umobilnienia mogą opierać się wyłącznie na kosztach licencji systemu operacyjnego, który taki dostęp umożliwi, np. Windows Terminal Server, koszcie dostępu do Internetu, dzisiaj praktycznie pomijanym, oraz kosztach urządzeń takich jak tablety, które niemal każdy posiada.

Robert Skrzypczak, ekspert rozwiązań ERP, polski oddział Microsoft

Zapotrzebowanie na mobilne ERP

Proces umobilniania dotyczy przede wszystkim tych funkcjonalności ERP, do których jako pracownik chcielibyśmy mieć dostęp poza firmą. Obejmują one m.in.: wprowadzanie kart pracy z urządzeń mobilnych,akceptacje w ramach procesów workflow, w obszarze obsługi pracowniczej: wprowadzanie wydatków pracowniczych, w logistyce: obsługa magazynu w postaci czytników kodów kreskowych, a także urządzenia mobilne dla kierowców przydatne przy transporcie towarów, w segmencie sprzedaży / retail – np. mobilni kasjerzy (np. Delta Airlines używa naszej mobilnej aplikacji Retail na smartfonach do obsługi sprzedaży na pokładach samolotów), obszar raportowania, zwłaszcza dla kadry zarządzającej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200