Zapanować nad fuzją

Konferencja Oracle OpenWorld 2005 upłynęła pod znakiem zapewniania klientów i partnerów przejętych w ostatnim czasie producentów oprogramowania, że mogą czuć się bezpiecznie.

Konferencja Oracle OpenWorld 2005 upłynęła pod znakiem zapewniania klientów i partnerów przejętych w ostatnim czasie producentów oprogramowania, że mogą czuć się bezpiecznie.

Konferencja OpenWorld w San Francisco przyciągnęła tłumy - ok. 35 tys. osób. Trudno być zaskoczonym, biorąc pod uwagę, ilu partnerów i klientów pozyskał ostatnio Oracle. Konferencja po raz kolejny odbywała się pod znakiem przejęć i łączenia ofert. Charles Phillips, prezes Oracle Corporation, informował o zamiarach wybrania najlepszych funkcji z każdej linii aplikacji i włączenia ich w nowy pakiet rozwijany w ramach Projektu Fusion. Po raz kolejny zapewniał, że przynajmniej do wprowadzenia na rynek rozwiązań powstałych w ramach tego projektu Oracle zachowa marki przejętych produktów i będzie je sprzedawać.

Przejęcia i obietnice

Dyrektor wykonawczy Siebel Systems, George Shaheen, zapewniał w towarzystwie przedstawicieli ścisłego kierownictwa Oracle o korzyściach płynących z przejęcia kierowanej przez niego firmy przez Oracle. Jego słowa potwierdzali także klienci i partnerzy obu firm. Wszyscy mówili o synergii zachodzącej pomiędzy - do niedawna - zaciekłymi rywalami. Dużo mówiło się także o zasobach, jakie Oracle przeznaczy, żeby chronić inwestycje klientów Siebel Systems.

Ale zanim przebrzmiały emocje po zakupie Siebel Systems, Oracle ogłosił kolejne przejęcie. Drugiego dnia konferencji OpenWorld 2005 okazało się, że Oracle zasila rozwiązania Global Logistics Technologies (G-Log), niewielkiej, zatrudniającej 175 osób amerykańskiej firmy posiadającej jednak atrakcyjną bazę klientów, m.in. słynne koncerny Halliburton oraz DuPont. Wartość transakcji pozostaje na razie tajemnicą. Wiadomo jednak, że Oracle chce wykorzystać oprogramowanie G-Log do wzmocnienia swojej oferty w zakresie SCM (Supply-Chain Management).

Pakiet GC3 zostanie wykorzystany jako fundament dla obszaru logistycznego rozwiązania powstającego w ramach projektu Fusion. Pomimo tego pakiet GC3 zachowa własną instancję bazy danych i możliwość współpracy z oprogramowaniem innych dostawców. Larry Ellison ma nadzieję, że dzięki temu uda mu się przynajmniej na rynku SCM przeskoczyć SAP. Przy okazji firma wprowadziła na rynek nową markę - Oracle Retail, która obejmuje rozwiązania dwóch przejętych przez Oracle firm - Retek i ProfitLogic.

Fundament z middleware

Na OpenWorld sporo powiedziano na temat Oracle Fusion Middleware, czyli pakietu produktów middleware, który ma stanowić fundament dla nowych . Obejmuje on technologię portalową, mechanizmy zarządzania tożsamością, funkcjonalność integracyjną, business intelligence, produkty do zarządzania, narzędzia programistyczne i technologię katalogową.

Technologia middleware opracowywana przez Oracle była określana jako hot-pluggable. Chociaż Oracle Fusion Middleware stanowić ma zintegrowany pakiet, firma zamierza oferować poszczególne elementy także oddzielnie. "Portal innego producenta na naszym serwerze? Jeśli tylko obsługuje standardy, nie ma żadnego problemu. Możliwe jest mieszanie i łączenie" - przekonywał podczas swojego wystąpienia Charles Phillips.

Na początku 2006 r. na rynek trafi kolejna wersja serwera aplikacyjnego Oracle - Oracle Application Server 10g Release 3. Według przedstawicieli firmy ta wersja wprowadzi zmiany szczególnie w dziedzinie możliwości budowy środowisk SOA. Cena serwera (edycja Enterprise) wyniesie ok. 30 tys. USD za procesor. Najważniejszą nowością serwera ma być motor reguł biznesowych, który od przejęcia wraz z firmą Collaxa został rozbudowany i dostosowany do E-Business Suite.

Definicje procesów zmieniają się szybciej, niż można to odzwierciedlić w tradycyjnym oprogramowaniu. Nowy Oracle Process Manager ma ten problem w dużej mierze rozwiązywać. "Klienci mogą dodawać lub modyfikować reguły biznesowe bez ingerowania w kod aplikacji, co wymagałoby wykonywania ponownej kompilacji i uruchamiania aplikacji" - mówi Rick Schultz, wiceprezes odpowiedzialny za middleware Oracle Fusion.

Standardy na serwerze

Opracowując nową wersję serwera aplikacyjnego, postawiono na bezpieczeństwo. Udoskonalenia w obszarze bezpieczeństwa obejmują m.in. obsługę uwierzytelnienia przez protokół SAML 2.0, mechanizm jednokrotnego logowania oraz narzędzia służące do bezpiecznego zarządzania usługami sieciowymi i środowiskami SOA. Dostępny w edycji Enterprise serwera aplikacji OAS 10g wewnętrzny rejestr usług został oparty na standardzie UDDI v.3.

W OAS 10g R3 wprowadzono obsługę wielu innych standardów, m.in. WS-Reliable Messaging, WS-Security, WS-Federation i Web Services Invocation . Z myślą o świecie niezgodnym z SOAP i WSDL serwer obsługuje usługi webowe REST (Representational State Transfer). "Niektórzy korzystają z REST bardziej niż inni. Technologia spotkała się z pewnym zainteresowaniem społeczności internetowej" - uważa Rick Schultz. Serwer jest ponadto zgodny z WS-I (Web Services Interoperability Organization) oraz nowymi funkcjami Java Message Service.

Funkcje przetwarzania rozproszonego w OAS 10g R3 obejmują m.in. dynamiczne zarządzanie obciążeniem, zaawansowane klastrowanie oraz automatyczny backup, odtwarzanie i przełączanie serwera do lokalizacji zapasowej. Serwer oferuje także konsolę zarządczą zgodną z JMX. Warto dodać, że OAS 10g R3 został certyfikowany do współpracy z rozmaitymi technologiami open source, m.in.: Eclipse, Spring, Hibernate oraz Tapestry. Ponadto serwer może współpracować z MyFaces - implementacją technologii Java-Server Faces.

Przenikające się narzędzia

Wraz z serwerem aplikacyjnym Oracle udoskonalił narzędzie JDeveloper oraz Oracle Application Developer Framework. Obecnie oferują one funkcje pozwalające na łatwiejszy refaktoring kodu, wsparcie dla środowiska wykonawczego Java 5.0, J2EE 1.4 i EJB 3.0, a także JavaServer Faces i frameworku aplikacyjnego Struts. Wraz z nowym serwerem na rynek trafi także Oracle Web Services Manager 10g (release 10.1.3), który oferuje dodatkowe predefiniowane reguły zarządzania usługami sieciowymi oraz więcej funkcji związanych z monitorowaniem i poprawnością działania reguł.

Jednocześnie firma Oracle poinformowała o pierwszych udoskonaleniach wprowadzonych w opro-gramowaniu COREid Federation, produkcie przejętym kilka miesięcy temu wraz z firmą Oblix. Oprogramowanie stanowiące część platformy Oracle Identity Management może być wykorzystywane do zabezpieczania serwera aplikacyjnego. Oferuje mechanizm single sign-on, możliwość współdzielenia informacji o użytkownikach i ich uprawnieniach w środowiskach obejmujących systemy informatyczne wielu firm. Jeśli już o Oblix mowa, to inny z jej produktów - COREid Provisioning - zostanie zintegrowany z rozwiązaniami Oracle Web Services Manager oraz Oracle Process Manager.

Strategiczne zakupy Oracle zrealizowane w 2005 r.

 • PeopleSoft (systemy ERP)

 • Retek (rozwiązania dla sieci handlowych)

 • TimesTe
 • (rozwiązania zwiększające wydajność baz danych)

 • Context Media (narzędzia integracyjne)

 • Oblix (technologie zarządzania tożsamością)

 • TripleHop (narzędzia do wyszukiwania informacji)

 • ProfitLogic (narzędzia analityczne dla handlu)

 • i-flex (systemy dla sektora finansowego)

 • Siebel Systems (oprogramowanie CRM)

 • G-Log (oprogramowanie SCM)


TOP 200