Zapanować nad danymi

Firmy stoją przed coraz poważniejszymi wyzwaniami związanymi jednocześnie z zapewnieniem bezpieczeństwa i dostępności informacji.

Podstawowym nośnikiem kopii bezpieczeństwa jest taśma magnetyczna, która jest bardzo trwała, posiada dużą pojemność i jest tańsza per GB od zasobów dyskowych. Dodatkowo, umożliwia łatwe odseparowanie kopii od reszty danych i wyniesienie jej poza siedzibę firmy. Realizacja takiego modelu za pomocą dysków jest dość trudna.

zaledwie 78%

firm posiada system backupu

Najprostsza infrastruktura backupu, to serwer z połączonym napędem, autoloaderem lub biblioteką taśmową. Oprogramowaniem HP, które bardzo dobrze pasuje do tego modelu, jest Data Protector Single Server Edition. Umożliwia także backup dowolnej ilości stacji roboczych na streamer połączony do serwera. Wyższym wydaniem jest starter pack, który zawiera licencje na serwer backupowy oraz dowolną ilość chronionych maszyn serwerowych, z których dane są kopiowane na taśmę za pomocą agentów plikowych. Tutaj nie rozróżnia się rodzaju chronionych systemów operacyjnych, zatem można korzystać z agentów plikowych dla systemów Windows, Linux i UNIX. Starter pack jest licencjonowany per napęd, ale wprowadzono dodatkowe ograniczenie na ilość slotów w bibliotece (nie więcej niż 60). Licencja ta dotyczy ilości napędów wykorzystywanych w tym samym czasie, przy czym backup na dysk też konsumuje jedną licencję na napęd.

Funkcjonalność można rozszerzyć o dodatkowe opcje, takie jak agenci do baz danych, umożliwiające przeprowadzenie zintegrowanego backupu działającej bazy, backup na dowolny dysk lub wirtualną bibliotekę taśmową oraz zero downtime backup i instant recovery. Licencje związane z kopią na dyski są rozliczane per terabajt lub 10 TB.

Odtwarzanie po awarii

Nigdy nie należy liczyć, że czas odtworzenia systemu z kopii będzie taki sam jak zapisu tej kopii - zazwyczaj jest dłuższy. Przy ręcznej procedurze odtwarzania sprawności środowiska, należy dodać także czas niezbędny na instalację systemu oraz agenta. Proces ten można usprawnić za pomocą disaster recovery, przy czym nośnikiem może być taśma, płyta lub dysk. Znaną od pewnego czasu opcją jest OBDR - uruchomienie komputera wprost z taśmy, która zainicjuje automatyczny proces przywracania systemu. Dobre oprogramowanie powinno posiadać także opcję opracowania płyty startowej, która umożliwi bezobsługowe odtworzenie.

Ciekawostką, dostępną w oprogramowaniu Data Protector jest opcja Disk Delivery, która umożliwia odzyskanie danych serwera, w którym uszkodzeniu uległa płyta główna lub procesor, ale dyski są sprawne. Dostarczony dysk można połączyć i przy wykorzystaniu agenta - odzyskać dane.

Gdy nie zdąży się skopiować wszystkich danych

Przy mniejszej ilości danych sprawdza się schemat wykonywania pełnych kopii bezpieczeństwa, gdzie komplet danych jest kopiowany do urządzenia docelowego. W miarę wzrostu pojemności zasobów storage, przy coraz krótszym oknie backupu, należało zmodyfikować ten schemat. Kopie różnicowe oraz przyrostowe na stałe zagościły w wielu firmach, gdyż nowoczesne oprogramowanie potrafi sprawnie eliminować z listy te dane, które już znajdują się na nośnikach kopii bezpieczeństwa i nie zostały od tego czasu zmienione.

Wirtualny backup, prawdziwe dane

Cząstkowe kopie różnicowe lub przyrostowe umożliwiają odtworzenie kompletu informacji, ale wymaga to skopiowania danych z kilku taśm. Oprócz czasu niezbędnego na transfer danych, należy dodać czas na wybór taśm przez operatora lub robota biblioteki taśmowej.


TOP 200