Zanim wciśniesz guzik

HP i BMC Software zaprezentowały pakiety wspomagające zarządzanie zmianami w konfiguracji infrastruktury IT.

HP i BMC Software zaprezentowały pakiety wspomagające zarządzanie zmianami w konfiguracji infrastruktury IT.

Na niedawnej konferencji Software Universe 2004 firma zaprezentowała kilka nowych produktów, w tym OpenView Automation Manager. Oprogramowanie ma zastąpić wycofane niedawno z oferty niezwykle skomplikowany i bardzo kosztowny zbiór aplikacji middleware znany pod nazwą Utility Data Center. W przeciwieństwie do UDC, Automation Manager umożliwia zautomatyzowane zarządzanie dostępnością i konfiguracją usług i aplikacji. Prawie równolegle rozwiązanie o podobnej funkcjonalności zaprezentował BMC Software. Oprogramowanie BMC IT Discovery Suite służy do monitorowania i zarządzania zachodzącymi w organizacji zmianami.

Oba produkty należą do kategorii oprogramowania Change and Configuration Management (CCM). Zadaniem takich pakietów jest wspomaganie informatyków w utrzymaniu spójności konfiguracji rozlicznych rozwiązań. Niejako przy okazji spełniają one także formę interaktywnej dokumentacji. Drugą ważną funkcją systemów CCM jest możliwość zbadania konsekwencji zmiany konfiguracji rozwiązań na dostępność i wydajność pozostałych elementów infrastruktury. Innymi słowy, jego rola polega na zapobieganiu wszystkiemu temu, co mogłoby zaszkodzić budowanemu z mozołem informatycznemu ekosystemowi.

Awaryjna zmiana

Na niedawnej konferencji BMC Forum przedstawiciele firmy przekonywali, że zaniechania w odpowiednim zarządzaniu zmianami stanowią główną przyczynę większości awarii infrastruktury teleinformatycznej. Ich zdaniem odsetek ten sięga nawet 80%. Przekonywali też, że infrastruktura IT osiągnęła tak wysoki stopień skomplikowania, że każda zmiana jest zagrożeniem dla stabilności całego systemu.

"Kiedy pojawiają się zmiany, Automation Manager optymalizuje konfigurację usług i aplikacji, by spełnić założone poziomy usług" - deklarują przedstawiciele HP. Jeśli np. korporacja musiałaby dodać dużą grupę nowych użytkowników poczty elektronicznej, Automation Manager ułatwiłby modelowanie związanych z tym procesów, przewidziałby wpływ planowanych czynności na wydajność i uniemożliwił podjęcie działań, w wyniku których przekroczone zostałyby progi ustalone w umowach SLA.

Zdaniem przedstawicieli BMC, kluczowe komponenty systemów CCM związane są w pierwszym rzędzie z wykrywaniem poszczególnych elementów infrastruktury: ich poszczególnych komponentów, ich konfiguracji oraz wzajemnych powiązań itp. Po drugie, ich rola polega na wymuszaniu na operatorach/administratorach stosowania się do standardowych procesów dokonywania zmian, a nawet wykonywania zadań rutynowych. Trzecim zadaniem systemów CCM jest dostarczanie jednolitej informacji o infrastrukturze i jej konfiguracji.

Tej właśnie filozofii podporządkowano konstrukcję i działanie BMC IT Discovery Suite. Pakiet składa się z aplikacji Discovery Express, umożliwiającej automatyczną inwentaryzację zasobów, Configuration

Discovery, pozwalającej ustalić konfigurację systemów oraz Topology Discovery, która wykrywa zależności między nimi.

Wyjście z niszy

Dotychczas producenci oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą - BMC Software, Computer Associates, HP czy IBM - nie posiadały rozbudowanej oferty narzędzi Change and Configuration Management. W systemach tego typu specjalizowały się małe firmy, takie jak Cendura, Collation, mValent, Relicore czy Troux Technologies. Pomimo trudnej ostatnio sytuacji na rynku, wielu z nich udało się zdobyć klientów. Powód? Oprogramowanie tego rodzaju automatyzuje dużą część codziennej pracy administratorów i zapobiega błędom, podnosząc przeciętną dostępność i jakość usług świadczonych przez dział IT.

Rozszerzenie tożsamości

Oprócz pakietu Automation Manager, na konferencji Software Universe 2004 HP zaprezentowała nowe oprogramowanie z zakresu zarządzania tożsamością. Zadaniem OpenView Select jest zarządzanie uwierzytelnianiem i przydzielanie użytkownikom uprawnień przy założeniu, że wywodzą się oni z różnych domen uprawnień: są pracownikami, klientami, współpracownikami itd., jak również przenoszenie informacji o tożsamości i przysługujących jej uprawnieniach pomiędzy systemami. OpenView Select uzupełnia ono pozyskane wcześniej rozwiązania: OpenView Select Identity - produkt przejęty w marcu br. wraz z firmą Trulogica oraz Select Access - do zarządzania dostępem do stron WWW - zakupiony w ub.r. od Baltimore Technologies. Te trzy rozwiązania dają solidną podstawę do zarządzania zmianami i konfiguracją, niemniej wciąż brak jest pewnych elementów. Według amerykańskich analityków giełdowych, HP brakuje w ofercie co najmniej dwóch elementów: systemu metakatalogowego z prawdziwego zdarzenia oraz rozwiązania do synchronizacji haseł między systemami.


TOP 200