Żandarm w europejskiej sieci

Ochronę dzieł, zapisanych w postaci materialnej, określają ustalenia zawarte w konwencji rzymskiej, berneńskiej, a także lokalne regulacje prawne. Obecnie trwają prace nad zabezpieczeniem praw autorskich do tekstów, nagrań i obrazów krążących w ogólnoświatowej sieci Internet.

Ochronę dzieł, zapisanych w postaci materialnej, określają ustalenia zawarte w konwencji rzymskiej, berneńskiej, a także lokalne regulacje prawne. Obecnie trwają prace nad zabezpieczeniem praw autorskich do tekstów, nagrań i obrazów krążących w ogólnoświatowej sieci Internet.

Ponad 5 lat temu Komisja Europejska w ramach programu ESPRIT, stworzonego dla finansowania prac techniczno-naukowych, powołała CITED (Copyright in Transmitted Electronic Documents). Naukowcy, pracujący na zlecenie komisji, mieli w ramach projektu opracować model kontroli przesyłanych dokumentów pod kątem przestrzegania praw autorskich. Za szczególnie ważne zagadnienie uznano zbieranie opłat od dystrybucji i wykorzystywania dzieł chronionych prawem. "Naszym celem jest takie rozpowszechnienie technologii CITED, aby jej popularność dorównywała standardowi wprowadzonemu przez Dolby Laboratories; systemy sygnowane przez CITED będą wtedy obowiązującym rozwiązaniem" - mówi Adam Austerfield, organizator konferencji poświęconej ochronie przesyłanych danych, która odbędzie się kwietniu.

ECMS (Electronic Copyright Management Systems) jest rezultatem pracy naukowców związanych projektem CITED. Zadaniem systemu jest zapewnienie twórcom trzech podstawowych praw autorskich w ramach rozwijającej się ogólnoświatowej sieci: integralności dzieła, zaznaczenia jego autorstwa i opłat za publikacje.

Przedstawiony przez CITED model wykorzystali projektanci systemu COPICAT, który rozszerza ECMS o funkcje bezpieczeństwa. Twórcy COPICAT, nad którym rozpoczęto prace w październiku 1995 r, skorzystali też z doświadczeń naukowców innego projektu Komisji Europejskiej, czyli DELTY, a konkretnie przedsięwzięcia EAST. Eksperymentalne wdrożenie systemu COPICAT nastąpiło w University College Dublin. Uznano bowiem, że edukacja jest dziedziną, w której występuje większość problemów związanych z ochroną praw autorskich. Zaproponowane przez twórców COPICAT rozwiązanie jest obecnie "atakowane" przez studentów, mających sprawdzić poziom bezpieczeństwa systemu. Jego premierę zapowiedziano na lipiec 1996 r.


TOP 200