Zamorskie biura

Lokalizacje, lokalizacje, lokalizacje

Decyzja o lokalizacji usług offshoringowych podejmowana jest przez firmy zależnie od priorytetów, takich jak: oszczędność kosztów, poprawa jakości procesów, wykwalifikowana siła robocza.

Jak wynika z badania Economist Intelligence Unit, Indie są na pierwszym miejscu rankingu najlepszych lokalizacji w 9 kategoriach, m.in.: stabilność makroekonomiczna, przepisy, koszty pracy, kwalifikacje pracowników. Dzięki połączeniu zalet wykształconego, znającego angielski społeczeństwa, niskich kosztów i wykwalifikowanej siły roboczej, hinduski rynek BPO rósł w rocznym tempie 40 - 50% w ciągu ostatnich kilku lat. Mimo coraz większej konkurencji, wynajęcie na rok operatora w call center w Indiach kosztuje ok. 7,5 tys. USD, czyli nadal o ponad połowę mniej niż w USA czy Australii. W Indiach usługi offshoringowe świadczone są w kilku głównych miastach, takich jak Bangalore, Delhi, Chennai, Hyderabad i Mumbai. Koszty prowadzenia działalności w tych miastach rosną, więc wkrótce pojawią się nowe lokalizacje, aby kraj nadal był w tej kategorii konkurencyjny.

Zobacz również:

  • Nowy prezes 7N
  • Amazon ma nowego CEO

W pierwszej dziesiątce atrakcyjnych lokalizacji dla offshoringu znajdują się także inne kraje azjatyckie, m.in.: Chiny, Hongkong, Filipiny i Tajlandia. Chiny stają się coraz bardziej popularnym centrum badań i rozwoju, zwłaszcza dla firm takich, jak General Electric. Przeszkody, głównie dla instytucji świadczących usługi finansowe, stanowią słaba znajomość angielskiego wśród pracowników i nieskuteczna ochrona prawna własności intelektualnej i danych.

W rankingu EIU w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych lokalizacji offshoringu wymieniane są także Polska, Czechy i Węgry, jako kraje, które niedawno zostały członkami Unii Europejskiej. Słowacja znalazła się na 12. miejscu. Istotna jest znajomość języków obcych. Na przykład w Rumunii, która także ma szansę stać się offshoringową gwiazdą, 4 miliony ludzi znają francuski, a 2 miliony - niemiecki.

Kolejnym atrakcyjnym miejscem jest Dubai, choćby dlatego, że dysponuje świetnie rozwiniętą infrastrukturą telekomunikacyjną. Firmy z USA najbardziej łakomym okiem patrzą na Amerykę Południową, zwłaszcza na Meksyk.

Nie wszystkie lokalizacje offshoringu to kraje rozwijające się. Dla firm z USA atrakcyjna jest np. Kanada czy Singapur. Tu atutami są środowisko przyjazne dla biznesu, zaawansowana infrastruktura telekomunikacyjna i komunikacyjna, brak przeszkód biurokratycznych.

Wielu ekspertów uważa, że granica między offshoringiem a poszukiwaniem doświadczonych pracowników i talentów na skalę międzynarodową będzie się zacierała. Gdy firmy rozważają przeniesienie działań związanych ze zdobywaniem wyższej wartości dodanej, które wymagają specjalistycznej wiedzy albo kierują się za granicę, aby zrekompensować braki wykwalifikowanej siły roboczej na rodzimym rynku, organizacje, którekładą większy nacisk na ludzi i doświadczenie, wyjdą na tym lepiej niż takie, które po prostu chcą obniżyć koszty.


TOP 200