Zamiast Platinum

Exchange 2000 oferuje nowe możliwości multimedialne i będzie zintegrowany z Active Directory.

Exchange 2000 oferuje nowe możliwości multimedialne i będzie zintegrowany z Active Directory.

Wprowadzając na rynek Exchange 2000 Server, Microsoft dostarczy administratorom wiele argumentów przemawiających za uaktualnieniem serwerów komunikacyjnych. Serwer, znany wcześniej pod kryptonimem Platinum, jest już w pełni zintegrowany z usługami katalogowymi Active Directory i dzięki licznym modyfikacjom wewnętrznej struktury bazodanowej oferuje większą skalowalność. Rozszerzono także jego funkcje - oprócz poczty elektronicznej nowy Exchange obsługuje komunikację audio i wideokonferencje.

Zarządzanie

Oprogramowanie wymaga systemu Windows 2000. Podczas testów serwer komunikacyjny w wersji beta 3 zainstalowano na Windows 2000 Server Release Candidate 2. Podczas instalacji rozszerzono schemat (schema) obiektów opisujących użytkowników w Active Directory. Dzięki temu obiekty zawierają również dodatkowe informacje o użytkownikach, takie jak odwzorowanie pozycji pracownika w hierarchii firmy (kto jest jego szefem, a kto podwładnym itp.). Active Directory staje się jednocześnie jedynym repozytorium informacji katalogowych serwera Exchange 2000.

Ponadto w Exchange 2000 Server administrator może zarządzać obiektami, użytkownikami oraz ich grupami przy użyciu różnych reguł grupowych, np. przydzielać im określone prawa dostępu. W Exchange 5.5 zadania takie trzeba było realizować indywidualnie dla każdej skrzynki lub grupowo, ale tylko na poziomie danego zasobnika.

Podstawowym interfejsem administracyjnym, podobnie jak w przypadku innych komponentów Windows 2000, jest konsola Microsoft Management Console (MMC).

Skalowalność

W Exchange 2000 można rozdzielić różne funkcje pomiędzy serwerami pracującymi w ramach jednej instalacji. Na oddzielnych maszynach mogą pracować konektory odpowiedzialne za przesyłanie poczty SMTP, X.400 i komunikację z innymi systemami poczty elektronicznej. W odróżnieniu od Exchange 5.5 nie muszą one mieć lokalnego repozytorium skrzynek pocztowych i folderów publicznych.

Administrator może utworzyć na jednym serwerze kilka repozytoriów wiadomości i określić dla poszczególnych użytkowników skrzynki w konkretnym repozytorium. Dzięki temu możliwe jest stworzenie indywidualnych repozytoriów dla różnych działów firmy, co znacznie przyspiesza ich archiwizowanie i ewentualne odtwarzanie zgodnie z obowiązującymi w firmie priorytetami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji. Repozytoria wiadomości mogą być rozdzielane na kilka serwerów, co zwiększa dostępność systemu pocztowego i umożliwia pracę co najmniej części użytkownikom, nawet gdy uszkodzeniu ulegnie jeden z serwerów.

Microsoft zapowiada, że w chwili premiery rynkowej Exchange 2000 Server będzie umożliwiać tworzenie konfiguracji klastrowych, składających się z 4 serwerów. W przeciwieństwie do Exchange 5.5, wszystkie serwery uczestniczące w klastrze mają być jednak aktywne, co oznacza, że każdy z nich do czasu awarii będzie realizował swoje podstawowe zadania, a w przypadku wystąpienia problemów będzie przejmował część zadań uszkodzonej maszyny według określonego scenariusza.

Multimedia

Exchange 2000 Server dostarcza znacznie większe możliwości multimedialne niż poprzednie jego wersje.

Oprócz dostępnego już wcześniej komponentu Chat Server, pełniącego funkcję serwera IRC, wdrożono serwer audio i wideokonferencyjny, obsługujący standardy T.120, TAPI 3.0 i H.323. Przeprowadzane wideokonferencje mogą być zapisane w formie jednego multimedialnego pliku, który można łatwo przesłać do sieci.

Dostępność

Exchange 2000 Server ma trafić na rynek w pierwszej połowie przyszłego roku. Nie wiadomo jeszcze, jakie będą zasady licencjonowania oprogramowania i jego cena. Należy się jednak spodziewać, że ze względu na dużą liczbę nowych funkcji Exchange 2000 będzie droższy od wersji 5.5.

Microsoft nie udostępnił jeszcze narzędzi, które miałyby ułatwić uaktualnienie posiadanej struktury Exchange 5.5. Nie oznacza to jednak, że operacja ta będzie łatwa. Dlatego też administratorzy rozważający uaktualnienie powinni pobrać z Internetu najnowszą wersję beta oprogramowania Exchange 2000 Server i samodzielnie zapoznać się z jego mechanizmami.


TOP 200