Zakupy na wzmocnienie

Za nieujawnioną sumę Sun Microsystems przejmuje firmę SevenSpace specjalizującą się w zdalnym monitorowaniu oraz zarządzaniu systemami i aplikacjami.

Za nieujawnioną sumę Sun Microsystems przejmuje firmę SevenSpace specjalizującą się w zdalnym monitorowaniu oraz zarządzaniu systemami i aplikacjami.

Sun chce w ten sposób zyskać lepszą pozycję do obsługi i wsparcia klientów wykorzystujących aplikacje pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych innych niż Solaris. W wyniku transakcji dział usług profesjonalnych Sun będzie mógł oferować umowy SLA na dostępność aplikacji Oracle, SAP czy Peoplesoft na większej liczbie platform, w szczególności zaś Windows, HP-UX oraz AIX.


TOP 200