Zakup z perspektywą

Prokom Software nabył od trzech osób i BTK Investors 90 udziałów w olsztyńskiej firmie Ready. Udziały te stanowią 75% kapitału zakładowego. Wartość transakcji wyniosła 2,7 mln zł.

Prokom Software nabył od trzech osób i BTK Investors 90 udziałów w olsztyńskiej firmie Ready. Udziały te stanowią 75% kapitału zakładowego. Wartość transakcji wyniosła 2,7 mln zł.

Firma - wspólnie z należącym do Poczty Polskiej Zakładem Transportu Samochodowego w Olsztynie - w 1998 r. stworzyła system finansowo-księgowy Mrówka oraz rozwiązania do zarządzania gospodarką materiałową i środkami trwałymi działające obecnie w urzędach pocztowych i zakładach transportu samochodowego.

Tymczasem Poczta Polska przygotowuje się do wymiany aplikacji finansowych. Niewykluczone że zdecyduje się na zakup systemu klasy ERP. Prokom liczy na wygranie tego przetargu. W roku 2001 Postdata, spółka zależna Prokomu i Poczty Polskiej, wygrała przetarg o wartości 176 mln zł na modernizację i rozbudowę sieci rozległej poczty.


TOP 200