Zakończyło się II Badanie Polskich Użytkowników Sieci Internet

W ciągu kilku lat tradycyjne media mogą dużo stracić na popularności na rzecz Internetu - twierdzą krakowscy analitycy.

Jeśli rosnąca tendencja korzystania z Internetu utrzyma się, to już za kilka lat może on odebrać sporą część odbiorców tradycyjnym mediom - wynika z II Badania Polskich Użytkowników Sieci Internet. Zostało ono przeprowadzone przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie i objęło 5083 respondentów. Badanie ma charakter niekomercyjny i prowadzone jest w ramach prac naukowych uczelni.

Zdaniem krakowskich analityków, obecnie Internet odbiera najwięcej użytkowników telewizji. 52,3% badanych przyznało, że od momentu rozpoczęcia korzystania z sieci mniej czasu poświęca na oglądanie programów telewizyjnych. Jednakże 41,7% nie zgadza się z tak postawioną tezą. Nawyk czytania gazet pod wpływem korzystania z zasobów online porzuciło 40% badanych (56,7% jest przeciwnego zdania). Z badania wynika, że Internet najmniej zaszkodził radiu - zaledwie 16,7% (79,2%) badanych przyznało, że od chwili rozpoczęcia korzystania z sieci mniej czasu poświęca na słuchanie rozgłośni radiowych.

Polacy z Internetu korzystają raczej intensywnie - 90% badanych internautów korzysta z niego codziennie lub co drugi dzień. 14 godzin to średni czas, jaki w tygodniu na korzystanie z Internetu przeznacza rodzimy użytkownik. Wskaźnik ten zatem wzrósł o 3 godziny w stosunku do badania sprzed roku. Ponadto zdecydowana większość badanych (57,2%) stwierdziła, że zamierza korzystać z Internetu w większym stopniu. 35,6% badanych zakłada taką samą intensywność wykorzystywania Internetu. Mniejsze zainteresowanie siecią przewiduje zaledwie 3,3% biorących udział w badaniu.

Najczęściej odwiedzanymi miejscami przez polskich internautów są strony firmowe (43,4%), podczas gdy strony prywatne to tylko 5,8%. Internauci odwiedzający strony wyłącznie zagraniczne stanowią 9,3%, natomiast na krajowe witryny wskazało 41,5% respondentów.

Najpopularniejszymi miejscami w sieci odwiedzanymi przez Polaków są portale. Kilka razy dziennie zagląda na ich strony 44% respondentów, kolejne 15% robi to średnio raz dziennie. Przynajmniej raz w tygodniu odwiedza strony portali 33,2% aktywnych użytkowników sieci. Miejsca te są jednak omijane przez 3,7% badanych.

Badanie wykazało, że największą popularnością wśród naszych portali cieszy się Onet.pl, który jako najczęściej odwiedzany wskazało 40,5% badanych. Tuż za nim znalazła się Wirtualna Polska, zyskując 28,7% wskazań, na trzecim miejscu Interia.pl z wynikiem 15,2%, a za nią Arena.pl z wynikiem 7%. Pozostałe portale uzyskały wynik poniżej 2%.

Dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju serwisy katalogów stron i wyszukiwarki sieciowe. Statystyczny polski internauta korzysta z tego typu narzędzi co najmniej 8 razy w tygodniu, a ok. 41% respondentów posługuje się nimi nawet kilka razy dziennie. Do niekorzystania z żadnego systemu katalogowego lub wyszukiwawczego przyznało się tylko 4,4% badanych.

Pełne wyniki badania mają być wkrótce udostępnione pod adresemhttp://badanie.ae.krakow.pl.

***

Krakowska Akademia Ekonomiczna bada użytkowników Internetu

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200