Zakończyła się trzecia edycja programu "Inicjatywa .Net"

W konkursie adresowanym do producentów oprogramowania korzystających z technologii Microsoftu brały udział firmy piszące aplikacje w środowisku .Net, wykorzystujące jako element swoich rozwiązań serwery .Net, ale także firmy tworzące aplikacje zintegrowane z pakietem Office XP lub pracujące pod kontrolą systemów Microsoftu przeznaczonych dla urządzeń przenośnych.

W programie wzięło udział 81 firm, a tylko połowa zakończyła prace nad aplikacjami do końca maja br. To znacznie mniej niż w latach ubiegłych - do poprzednich edycji zgłosiło się łącznie ponad 300 firm.

W ramach programu Microsoft wspólnie z APN Promise zorganizowały również konkurs na najlepszą aplikację. Programy były ocenianie przez jury, w skład którego weszli przedstawiciele organizatorów konkursu, ale także niezależnych producentów oprogramowania i gremiów akademickich. Zgłoszone do konkursu produkty konkurowały w czterech kategoriach.

Wśród aplikacji napisanych w technologii .Net złotą statuetkę przyznano warszawskiemu Instytutowi Maszyn Matematycznych za internetowy system informacyjny IntranetON. Srebrne statuetki przypadły firmom: PROFI-DATA za System Przepływu Informacji - SPIP.Net, AltaSoft za aplikację Corporal oraz tyskiej spółce Centrum Informatyki za System Zarządzania Aplikacjami ASP.Net.

Za najlepiej zintegrowaną aplikację z Office XP jury uznało system CDN Optima firmy ComArch CDN. Krakowska spółka w tej kategorii wydaje się poza konkurencją. Jako jedyna firma z Europy Środkowej i Wschodniej, a jedna z 25 na świecie brała udział w zorganizowanym przez Microsoft programie Office & XDocs ISV Joint Development Program. Inicjatywa ma na celu wprowadzenie na rynek lokalnych wersji Office 2003 jednocześnie z pakietem gotowych aplikacji opracowanych przez niezależnych producentów. Drugie miejsce, srebrną statuetkę przyznano firmie Infosystems za aplikację InfoCRM.

W kategorii "aplikacja wykorzystująca technologie Microsoft dla urządzeń mobilnych" przyznano dwie złote statuetki dla firm: eLeader sp. z o.o. (program eLeader.MobileVisit 4G) i Logotec Engineering Group (program Logotec [email protected]).

W kategorii "aplikacja wykorzystująca technologie internetowe" za najlepszą uznano System Zarządzania Wiedzą PYTON Enterprise 4.0 firmy Pyton Management sp. z o.o. Srebrną statuetkę przyznano firmie T Komp za aplikację WagOn.

Ponadto jury przyznało dwie specjalne statuetki: złotą firmie Orchmet sp. z o.o. za "najpełniejsze wykorzystanie idei .Net w zgłoszonych do konkursu aplikacjach" i srebrną firmie KOMA SA za "wysoką jakość aplikacji powstałej w wyniku spektakularnej migracji do technologii .Net". Wyróżniono także firmy Telmax za aplikację WDF oraz Sagra za system Emigo.

Wszystkie nagrodzone rozwiązania zostaną umieszczone w najnowszej edycji katalogu polskich aplikacji dla Windows. W tym roku Microsoft zdecydował się przebudować system internetowy obsługujący katalog. Od 15 czerwca br. producenci oprogramowania będą mogli na nowo umieszczać swoje produkty w katalogu. Oficjalna premiera katalogu została zaplanowana na połowę lipca.


TOP 200