Zakończyła się konferencja "Internet na rozdrożu"

Dziś odbyła się konferencja "Internet na rozdrożu. Wyzwania dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej" organizowana przez Fundację Panoptykon i Internet Society Poland. Minister Boni, Anna Streżyńska, Wojciech Wiewiórowski i zagraniczni goście mówili m.in. o prywatności w Internecie, regulacjach prawnych, interesach operatorów oraz przedsiębiorców internetowych.

W pierwszej części konferencji pojawili się zagraniczni eksperci: Caspar Bowden i Joe McNamee. Pierwszy z nich mówił o reformie o ochronie prywatności i o tym, że nasza prywatność leży w rękach informatyków. Drugi o największych zagrożeniach dla wolności w Internecie - zwrócił uwagę na rolę prywatnych korporacji internetowych, które pod pozorem wprowadzenia samoregulacji dyktują warunki w sieci. Jednym z wprowadzającym był również minister Michał Boni. W swoim wystąpieniu minister opowiedział o najważniejszych wyzwaniach i osiągnięciach w obszarze regulacji Internetu i praw podstawowych z perspektywy rządu.

Minister Boni przedstawił osiągnięcia Dialogu Cyfrowego między organizacjami pozarządowymi i rządem. Podkreślał, że sukcesem jest m.in. wypracowanie pierwszego stałego forum dyskusji o polityce regulacji internetu oraz przyjęcie zasady, że prawo tworzone będzie w oparciu o dowody (np. rzetelne statystyki korzystania z retencji danych telekomunikacyjnych i analiza ich wpływu na zwalczanie przestępczości).

Zobacz również:

  • Nowości zaprezentowane na Red Hat Summit 2022
  • Pierwsza konferencja Apple w tym roku już 8 marca
  • Darmowy hosting bije rekordy popularności

Wśród wyzwań, które nadal stoją przed nami minister wymienił szerokie otwarcie publicznych zasobów wiedzy,radykalne ograniczenie dostępu do danych retencyjnych, wypracowanie mechanizmu przeciwdziałania dziecięcej pornografii w Internecie, reformę prawa autorskiego, stworzenie platformy online służącej konsultacjom społecznym projektów aktów prawnych oraz znalezienie konsensusu co do satysfakcjonujących granic prawa dostępu do informacji publicznej.

Minister skomentował także kwestię uchwalenia kontrowersyjnych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Uzasadniał konieczność przyjętych rozwiązań interesem publicznym. Zacytował m.in. art. 61 ust 3 Konstytucji, mówiący, że ograniczenie praw konstytucyjnych może w pewnych okolicznościach nastąpić np. z uwagi na ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego. Przywołał również brytyjski Freedom of Information Act, który wylicza aż 23 obszary wyłączone spod prawa dostępu.

Wśród panelistów wystąpili również m.in. minister Anna Streżyńska i minister Wojciech Wiewiórowski, którzy starali się odpowiedzieć na pytanie: jak pogodzić prawo obywateli do prywatności, dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i interesy operatorów oraz przedsiębiorców internetowych. O zagwarantowaniu "legalności" treści w Internecie przy jednoczesnym zachowaniu wolności słowa rozmawiali m.in. mec. Maciej Ślusarek oraz dr inż. Wacław Iszkowski. Ciekawą dyskusję i największe emocje wzbudził temat blokowania treści w sieci, a także przyjęcie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Podczas konferencji przedstawiony został raport stanowiący podsumowanie głównych wniosków z realizacji wspólnego projektu Fundacji Panoptykon i Internet Society Poland. Raport dostępny jest na stronie konferencji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200