Zakończono w komisjach sejmowych prace nad dwoma ustawami związanymi z gospodarką elektroniczną

Posłowie odrzucili rządowy projekt ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Przyjęli natomiast i odesłali do drugiego czytania w Sejmie projekt ustawy o prawie do informacji. Oznacza to, że zostanie ona zapewne przyjęta przez Sejm tej kadencji.

Posłowie odrzucili rządowy projekt ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Oznacza to, że ustawa ta nie zostanie przyjęta za tej kadencji Sejmu. Decyzja ta wiąże się zapewne z kontrowersjami, jakie wzbudziła w posłach próba zmonopolizowania - dzięki wprowadzeniu tej ustawy - rynku kart płatniczych przez polskie banki. Posłowie chcieli, aby kary mogły wydawać wszystkie podmioty gospodarcze, rząd - tylko banki i podmioty, które podpisały z bankami stosowne umowy.

Natomiast posłowie z Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw regulujących prawo obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a także ustaw dotyczących jawności procedur decyzyjnych i grup interesów przyjęli ustawę o prawie do informacji. Została ona odesłana do drugiego czytania w Sejmie. Oznacza to, że zostanie zapewne przyjęta przez Sejm tej kadencji i wejdzie w życie jeszcze w tym roku.

Zobacz również:

Z dotychczasowych ustaleń i przyjętych zapisów ustawowy wynika, że każda osoba - bez względu na obywatelstwo - ma prawo do dostępu do informacji publicznej bez wykazywania interesu prawnego. Można żądać zarówno od władz publicznych (np. zarządu powiatu), jak i samorządów zawodowych (np. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji) przedstawienia wszelkich informacji o majątku zakupionym lub stanowiącym własność publiczną. Nie rozstrzygnięto jeszcze, czy będzie można domagać się wglądu w dokumenty robocze, np. projekty ustaw w trakcie uzgodnień międzyresortowych. W przypadku odmowy dostępu do informacji każdej osobie przysługuje odwołanie na drodze administracyjnej i sądowej. Nadzór nad przestrzeganiem tego prawa ma należeć do kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pierwotnie projekt AWS zakładał powstanie internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Wystąpienia ekspertów, w tym Zbigniewa Jabłońskiego, dyrektora Ośrodka Informatyki Kancelarii Sejmu, przekonały posłów, że w ustawie należy opowiedzieć się za powstaniem portalu informacji publicznej, w którym będą gromadzone odnośniki do stron WWW wszystkich podmiotów objętych tym prawem, pełniącego właśnie funkcję BIP. Gmina, ministerstwo czy agencja rządowa mają zaś obowiązek udostępniać przez Internet wszystkie informacje i odpowiadają za ich treść. Koszty aktualizacji pokrywają we własnym zakresie instytucje wymienione w ustawie.

***

O obu ustawach pisaliśmy m.in. w CW 16/2001 i 23/2001 (<A HREF=" /inne/kierunek_spoleczenstwo_informacyjne/v_konferencja_miasta_w_internecie_w_zako.asp"> więcej</A>).


TOP 200