Zakończono projekt e-Słupsk

Po roku od opracowania projektu informatyzacji Słupska, miasto doczekało się szybkiej i szerokopasmowej sieci komputerowej z usługami VoIP. Sieć zbudowano z urządzeń, podarowanych miastu przez Cisco Systems. Nad inwestycją czuwały Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Fundacja Edukacji Ekonomicznej.

Po roku od opracowania projektu informatyzacji Słupska, miasto doczekało się szybkiej i szerokopasmowej sieci komputerowej z usługami VoIP. Sieć zbudowano z urządzeń, podarowanych miastu przez Cisco Systems. Nad inwestycją czuwały Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Fundacja Edukacji Ekonomicznej.

Nowa infrastruktura informatyczna Słupska pozwoli usprawnić pracę jednostek administracyjnych. Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania Miasta można będzie pobrać wnioski o wydanie aktu urodzenia, różnego rodzaju zezwolenia czy formularze dotyczące prawa jazdy. System pozwoli także składać podania o pracę w urzędach pośrednictwa pracy. Scentralizowanie i zautomatyzowanie procesów urzędowych ma się przyczynić do powstania oszczędności w kasie miasta.

Projekt e-Słupsk jest częścią inicjatywy e-Europe 2005. Program zakłada tworzenie nowoczesnych serwisów publicznych online i wspieranie lokalnych środowisk biznesowych dzięki udostępnianiu niedrogich łączy internetowych. Słupsk już teraz chce rozszerzyć swoje rozwiązania informatyczne na cały region. Prowadzone w tym celu prace mają na celu pozyskanie środków z Unii Europejskiej w wysokości 1,5 mln USD.


TOP 200