Zakończono kwalifikacje do programu stażowego Enter

Podczas tegorocznej edycji konkursu do odbycia szkolenia i płatnych praktyk w pionie Software & Consulting firmy Altkom Akademia zakwalifikowano 19 absolwentów wyższych uczelni. Laureaci przejdą również szkolenia w ramach jednej z dwóch ścieżek programistycznych: Java i .Net.

Laureaci przejdą szkolenie w ramach jednej z dwóch proponowanych ścieżek praktycznych i teoretycznych szkoleń (Java - 10 osób, .Net - 9 osób). W dalszej kolejności odbędą 18-miesięczny płatny staż w Pionie Produkcji Oprogramowania i Doradztwa IT firmy Altkom. Według zapowiedzi wszyscy stażyści będą uczestniczyli w realizacji rzeczywistych projektów, prowadzonych dla klientów z portfela firmy. Poza tym trzem wyróżniającym się kandydatom zaproponowano natychmiastowe zatrudnienie na stanowiskach analityków. Kontrakty takie otrzymało także dwoje kandydatów, aplikujących do stażu na ścieżce .NET. Wszystkie te osoby przejdą skrócone szkolenia.

Według oficjalnych informacji podstawowym kryterium oceny kandydatów, była ich wiedza merytoryczna. Stosowny test został przygotowany w języku angielskim i był dostępny po zarejestrowaniu się na witrynie Altkom. W dniach emisji testu: 3-17 marca 2008 spłynęło kilkaset zgłoszeń. Do rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowano grupę 303 osób. Z niej zaś wyłoniono laureatów konkursu.

W tym roku nie zostaną uruchomione staże w ramach ścieżki analitycznej. Powodem takiej decyzji była niewystarczająca ilość osób, spełniających kryteria naboru - większość chętnych w niedostatecznym stopniu posługiwała się językiem angielskim. "Bez znajomości języka, praca na stanowisku analityka jest niestety niemożliwa, stąd pomimo wysokich wyników z testu musieliśmy odrzucić część kandydatów" - mówi Adam Lejman, dyrektor Pionu Altkom Software & Consulting.


TOP 200