Zakłady po nowemu

Podpisanie nowej umowy z G-Tech będzie okazją do modernizacji rozwiązań informatycznych w Totalizatorze Sportowym.

Podpisanie nowej umowy z G-Tech będzie okazją do modernizacji rozwiązań informatycznych w Totalizatorze Sportowym.

Totalizator Sportowy ponownie podpisał umowę na obsługę sieci transmisji danych i ponad 6 tys. lottomatów z firmą Grytek, polskim oddziałem amerykańskiego koncernu G-Tech. Stworzony przez nią system działa w Totalizatorze już 10 lat.

Zaufanie i czas

"Totalizator sprzedaje ludziom sny, zaś wszystko oparte jest na zaufaniu. Także zaufaniu do sprawności naszego systemu. Przez ostatnie lata łączny czas niedostępności systemu spowodowany awariami nie przekroczył 0,005%" - mówi Andrzej Bogucki, dyrektor naczelny Grytek. "Odpowiedzialność jest duża, bowiem jakakolwiek widoczna awaria powoduje automatycznie paraliż systemu"- dodaje.

Inaczej niż w trakcie wprowadzania systemu online, teraz nie ma już możliwości posłużenia się rozwiązaniami rezerwowymi - offline. Dlatego oferta firmy Grytek była bezpieczniejsza od konkurencyjnych - zakładała bowiem stopniowe uruchamianie nowych rozwiązań, zamiast jednorazowego przejścia na nowy system. Zdaniem specjalistów, Totalizator, dokonując wyboru nowego operatora systemu na 6 miesięcy przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy z firmą Grytek, nie dał zbyt wielu szans na pomyślne ukończenie wdrożenia innym firmom startującym w przetargu (AWI Powerhouse i Telenor Satellite).

Kontrakt na obsługę Totalizatora Sportowego ma być zawarty na następne 10 lat. Jego całkowita wartość jest szacowana na ok. 110 mln USD. W ramach umowy G-Tech będzie pobierał prowizję od każdego zawieranego zakładu, natomiast Totalizator nie zainwestuje żadnych środków w budowę i eksploatację systemu. Procedura wyboru nowego dostawcy trwała ponad rok. Doradztwo techniczne przy wyborze firmy, która ma obsługiwać Totalizator od strony informatycznej, świadczyło & Touche.

Modernizacja systemu

G-Tech zdecydował się na pozostanie przy własnej sieci telekomunikacyjnej, opartej prawie w całości na łączach bezprzewodowych. Wymieniony zostanie osprzęt telekomunikacyjny stacji bazowych VSAT (obsługujących od kilku do kilkudziesięciu ko-lektur), tak aby zwiększyć prędkość transmisji. Poprawione będą parametry transmisji radiowej pomiędzy kolekturami a stacją bazową.

Planowana jest budowa zapasowego centrum przetwarzania danych. W obu systemach będą realizowane jednocześnie jednakowe transakcje. Centrum zapasowe zostanie wyposażone w kilkumetrową antenę satelitarną, za pomocą której będą zbierane dane ze wszystkich stacji bazowych. "Problemy stwarzają nam intensywne letnie burze, które czasem prowadzą do trwających kilka czy kilkanaście minut przerw w łączności. Rozdzielenie stacji odbiorczych powinno wyeliminować ten problem" - mówi Andrzej Bogucki.

Centrum obliczeniowe również zostanie zmodyfikowane. Miejsce komputerów Digital Equipment VAX zajmą serwery Compaq z procesorami Alpha. Na nich zostanie uruchomiony nowy system loteryjny, mający jednak podobne do dotychczasowych struktury baz danych. Nowy system ma działać znacznie szybciej i umożliwiać prawie natychmiastowe przełączanie pracy pomiędzy lustrzanymi ośrodkami obliczeniowymi. Dla administratorów będzie on dostępny przez interfejs wykorzystujący przeglądarkę WWW.

Nowe loterie

Stopniowo będą wymieniane terminale loteryjne. Totalizator Sportowy jest zobowiązany do zakupu nowych urządzeń, natomiast Grytek - do bezpłatnego ich serwisowania. Zostaną one wyposażone w większą pamięć, co pozwoli na wprowadzenie bardziej złożonych gier. Będzie do nich można także podłączyć czytnik kart płatniczych.


TOP 200