Zajmujemy się informacją

Z Walterem Koenigsederem, wiceprezesem Informix Software na Europę Środkową i Wschodnią rozmawia Marian Łakomy.

Z Walterem Koenigsederem, wiceprezesem Informix Software na Europę Środkową i Wschodnią rozmawia Marian Łakomy.

Informix w Polsce jest mało znany, nawet jeśli same narzędzia i system do zarządzania bazami danych Informix są dość popularne. Co firma zamierza robić, aby tę sytuację zmienić?

Istotnie obraz Informixa jest trochę jednostronny. Zawsze byliśmy postrzegani jako firma zajmująca się zarządzaniem bazami danych. Zamierzamy działać w takim kierunku, aby promować rzeczywisty obraz firmy zajmującej się zarządzaniem informacją.

Zarządzanie informacją wymaga współpracy trzech warstw oprogramowania: jedna to pamiętanie i zarządzanie baz danych, druga to programy oraz narzędzia komunikacyjne, trzecia zaś to narzędzia i środowisko do opracowania aplikacji. Informix jako firma zamierza rozwijać się w takim kierunku i tak promować swój obraz, także w Polsce.

Jaki jest najważniejszy kierunek natarcia Informixa w Polsce: serwery baz danych, narzędzia czy np. hurtownie danych?

Będziemy proponować wszystkie te produkty, ale nie tylko. Rynek w Polsce jest podobny do innych rynków na świecie. Tylko 15% informacji ma charakter strukturalny i nadaje się do zapamiętania w bazie danych; pozostałe 85% to informacje bez wyraźnej struktury, typu dokumenty tekstowe, obraz, dźwięk czy sekwencje wizyjne wymagające obiektowego podejścia do ich zarządzania i narzędzi do obsługi.

Czy oznacza to że Informix zamierza dążyć w kierunku obiektowych serwerów baz danych?

Zapamiętanie obiektów w bazie już obecnie nie jest problemem. Problemem są możliwości dostępu do nich. Zmierzamy w kierunku lepszej obsługi danych zapamiętanych w postaci obiektów, nie zapominając jednak o bazie relacyjnej. Do bazy relacyjnej dodajemy możliwości obiektowe.

Czy orientacja obiektowa to istotna potrzeba rynkowa, czy też tylko modny termin marketingowy?

Sądzę, że istnieje wyraźne zapotrzebowanie na obsługę danych obiektowych, bez zdefiniowanej struktury, gdyż występują one w realnym świecie. Użytkownicy oczekują możliwości dostępu, kwalifikowania i klasyfikacji takich obiektów. Jest to poważne wyzwanie dla wszystkich firm zajmujących się zarządzaniem informacją.

W swojej prezentacji wspominał Pan partnerów. O kim mowa?

Z naszego punktu widzenia istnieją dwa typy partnerów. Z jednej strony poszukujemy partnerów w zakresie badań i rozwoju, oferujących produkty uzupełniające naszą wiedzę i ofertę. Na przykład w nowej wersji serwera baz danych Informix OnLine 8.0 XPS zintegrowaliśmy narzędzia do zarządzania systemem oparte na Tivoli Management Environment (TME).

Drugi rodzaj partnerów to firmy aplikacyjne i producenci sprzętu. Czysta technologia nie interesuje żadnego użytkownika; interesują go raczej aplikacje stosujące tę technologię. Współpracujemy z nimi, aby móc dostarczać najlepsze produkty naszym klientom.

Spójrzmy trochę w przyszłość. Ile firm zajmujących się bazami danych pozostanie pod koniec wieku?

Trudne pytanie. Sądzę, że tendencja, którą obecnie obserwujemy nasili się: nastąpi konsolidacja rynku. Na pewno będą na nim Informix, Oracle, IBM i Sybase. Z pewnością będzie też Microsoft, nawet jeśli oferta tej firmy w zakresie obsługi przedsiębiorstwa jest teraz dość słaba.


TOP 200