Zainteresowanie informatyką w Rosji

Z informacji napływających z Moskwy wynika, iż mimo załamania gospodarczego w b. republikach radzieckich istnieje żywe zainteresowanie informatyką. Na przykład, tegoroczne moskiewskie targi komputerowe Comtek zwiedziło 60 tys. osób, czyli dwukrotnie więcej niż przed rokiem.

Z informacji napływających z Moskwy wynika, iż mimo załamania gospodarczego w b. republikach radzieckich istnieje żywe zainteresowanie informatyką. Na przykład, tegoroczne moskiewskie targi komputerowe Comtek zwiedziło 60 tys. osób, czyli dwukrotnie więcej niż przed rokiem.

Co ciekawsze - Rosjanie nie interesowali się zupełnie komputerami osobistymi, lecz stacjami roboczymi RISC. (PC- tów, jak się szacuje, jest tam ok. 2 mln).

Przypuszcza się, iż takie stanowisko jest następstwem dwóch czynników: zniesienia we wrześniu ub.r. zachodnich ograniczeń eksportowych oraz usilnego przekonywania rosyjskich ekspertów przez przedstawicieli zachodnich firm komputerowych, że wartościowe jest tylko to co najlepsze.

Gordon Graham, menedżer generalny firmy Sun Microsystems na Wspólnotę Niepodległych Państw, jest pełen entuzjazmu. Obroty firmy - jego zdaniem - powiększą się na tym rynku dziesięciokrotnie w ciągu roku, a najwyżej półtora.

Problem jest tylko jeden: potencjalni nabywcy nie mają pieniędzy. Ale i to zdaje się nie zrażać Suna. Promocyjne stacje SLC sprzedaje on Rosjanom za połowę tej ceny, jaką trzeba za nie zapłacić w Stanach Zjednoczonych.


TOP 200