Zadowoleni i czujni

Długoterminowa współpraca z TP SA uodporniła Wasko na wahania koniunktury. Firma poszukuje jednak nowych rynków, nie tylko w telekomunikacji i nie tylko w Polsce.

Długoterminowa współpraca z TP SA uodporniła Wasko na wahania koniunktury. Firma poszukuje jednak nowych rynków, nie tylko w telekomunikacji i nie tylko w Polsce.

Zadowoleni i czujni

Wojciech Wajda, prezes zarządu Wasko

Wasko to jeden z nielicznych dostawców rozwiązań telekomunikacyjnych, którzy w ub.r. odnotowali znaczny wzrost przychodów. W roku 2001 gliwicka spółka osiągnęła obroty na poziomie 198 mln zł wobec 109 mln w 2000 r., co daje wzrost o prawie 100%. Co ciekawe, wzrost 50-100% firma osiąga już siódmy rok z rzędu. Wyjaśnienia tego fenomenu należy szukać m.in. w innowacyjności i konsekwentnym rozwijaniu własnych systemów do billingu oraz kolekcji i mediacji danych billingowych (w odróżnieniu od firm wdrażających technologie pozyskane od partnerów). Nie bez znaczenia jest także styl zarządzania, nastawiony na harmonijny, zrównoważony wzrost.

Przede wszystkim jednak sukces Wasko jest wynikiem zdolności do utrzymania długoletnich relacji z TP SA, która jest źródłem większości jej przychodów. Z tego powodu wyniki osiągane przez firmę nie do końca odzwierciedlają dynamikę jej działalności. Wasko rozwija się w cyklach dwuletnich - tyle mniej więcej trwa cykl powstawania kolejnych wersji oprogramowania. Wyniki poszczególnych kwartałów odzwierciedlają więc nie tyle skuteczność sprzedaży, ile umowne ustalenia, dotyczące płatności za usługi rozwojowe i serwisowe.

W ubiegłym roku 33% przychodów firma uzyskała ze sprzedaży własnych licencji, 31% pochodziło z usług, a 36% ze sprzedaży towarów.

Projekt gigant

Ostatnie dwa i pół roku gros swoich sił firma poświęcała na budowę ogólnopolskiego, scentralizowanego systemu kolekcji i mediacji danych dla TP SA. Długi czas realizacji projektu był wynikiem jego ogromnej skali. Wystarczy powiedzieć, że system oddany do eksploatacji w maju 2002 r. pobiera i wstępnie przetwarza dane ze wszystkich, czyli ponad 1,5 tys. central telefonicznych TP SA, a następnie przekazuje je do regionalnych systemów billingowych. Bez wątpienia jest to obecnie najważniejszy system działający w Telekomunikacji Polskiej.

Pozytywne zakończenie wdrożenia kolektora danych w TP SA stawia Wasko w światowej czołówce dostawców. Potencjał firmy już pewien czas temu dostrzegła firma doradcza Cap Gemini Ernst & Young. Dotychczas współpraca ograniczała się do wspólnego realizowania projektów w Polsce, wkrótce jednak oprogramowanie Wasko ma być oferowane przez Cap Gemini na arenie międzynarodowej.

Zadowoleni i czujni

Wasko

Wasko rozbudowuje swoje systemy billingowe o funkcje naliczania opłat za transmisję danych w sieciach IP. Współpracuje w tej dziedzinie ze światowym liderem systemów billingu IP - firmą PortalSoft. Być może jeszcze w tym ro-ku zostaną one włączone do systemu billingowego TP SA obsługującego region Śląska.

Nie tylko TP SA

Pewne elementy systemu wdrożonego w TP SA działają w Netii i Telefonii Lokalnej (Dialog). Dla tych firm, a także dla Tel-Energo, Wasko prowadziła w ubiegłym roku kilka innych specjalistycznych projektów, których szczegółów na razie nie ujawnia. Działa ona także w kilku mniejszych obszarach. Dla przykładu, w ub.r. zarobiła ok. 5 mln zł na usługach budowy stacji bazowych GSM i radiolinii dla PTK Centertel oraz Polskiej Telefonii Cyfrowej (Era).

Jesienią ub.r. Wasko przejęła firmę ABC, specjalizującą się w systemach billingowych dla zakładów energetycznych. Działanie to miało na celu głównie zdobycie profesjonalnej kadry i kontaktów rynkowych. Wykorzystując doświadczenia zdobyte na polu telekomunikacji, Wasko stworzyła własny system billingu energii - Elektra. W tym roku planowana jest jego rozbudowa o nowe funkcje, w tym np. CRM. System Elektra jest obecnie wdrażany m.in. w Zakładzie Energetycznym w Gorzowie Wielkopolskim.

Wasko ma 50% udziałów w portalu internetowym Hoga.pl, który zamierza przekształcić w firmę tworzącą niestandardowe rozwiązania programistyczne na pograniczu Internetu i telekomunikacji. Firma zapowiada, że jeszcze w 2002 r. Hoga ma uzyskać rentowność.

Wasko jest również producentem rozwiązań do automatyki kontrolno-pomiarowej, stosowanych w gazowych stacjach redukcji ciśnienia. Firma wypracowała w tej dziedzinie własną technologię wykorzystującą czujniki światłowodowe. Uczestniczy także w projekcie budowy systemu NCTS, wspomagającego śledzenie ruchu tranzytowego przez administrację celną.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200