Żądania tysięcy użytkowników

Novell zapowiada nowe rozwiązania dla NDS-u

Novell zapowiada nowe rozwiązania dla NDS-u

Novell Inc. pracuje nad wbudowaniem w NetWare technologii klastrowej, co pozwoliłoby w przyszłości temu produktowi (a konkretnie systemowi usług katalogowych NDS - NetWare Directory Services) obsługiwać żądania zgłaszane jednocześnie przez tysiące użytkowników. Ponadto firma zamierza wyposażyć NDS w rozwiązania wspierające pracę standardu usług katalogowych X.500 i pozwalające korzystać z usług sieci WWW.

Klastry NetWare

Klastry mają pracować na bazie dwóch technologii: technologię dostępu do pamięci "non-remittant" (sprzęga systemy komputerowe, przywołując do pracy polecenia zdalnego wywoływania procedur - RPC) i mechanizmów gwarantujących koherentną współpracę pamięci "cache" wbudowanych w komputery pracujące w sieci.

Głównym elementem klastrów (jest to jedna z propozycji) ma być interfejs SCI (Scalable Cohesive Interface), bazujący na pracy superskalarnej magistrali danych, zawiadującej w spójny sposób transferem danych między pamięciami "cache". Interfejs ten można będzie poddawać operacji skalowania, tak aby mógł łączyć teoretycznie nawet do 65 tys. maszyn. zaleca jednak, aby ich liczba nie przekraczała dwustu.

Druga koncepcja bazuje na technologii ServerNet wspieranej m.in. przez Compaqa, a opracowanej przez Tandem Computer. Jest to rozwiązanie alternatywne wobec technologii SFT stosowanej przez Novella, a wymagającej instalacji w sieci dodatkowego dedykowanego serwera, na którym rezyduje kopia systemu plików.

NDS zgodny z X.500

Novell zaprezentował pod koniec marca br. prototypową wersję bazy danych NDS, pracującą zgodnie ze standardem X.500. Firma nie ujawniła jednak do tej pory daty wprowadzenia tego produktu na rynek.

Novell pracuje też nad całym zestawem poprawek o roboczej nazwie Arches, które usprawnią pracę systemu NDS. Są to rozwiązania pracujące na poziomie lokalnym (a nie globalnym), które pozwolą administratorom zarządzającym różnymi częściami drzewa systemu plików definiować oddzielne atrybuty (a więc nie współdzielone przez cały system plików), odnoszące się tylko do tej części systemu (drzewa katalogowego). Poszczególne systemy plików, rezydujące na serwerach pracujących w odległych miejscach, komunikujących się między sobą przez sieci rozległe, będą korzystać z usług specjalnego modułu wbudowanego w Arches, który synchronizuje zasoby serwerów zlokalizowanych w sieci WAN najbliżej siebie. Mechanizm ten pracuje na bazie technologii "transitive closure" - okresowego zamykania dostępu do systemu plików. Obecnie każde drzewo systemu plików musi się zawsze komunikować z centralnym serwerem systemu NDS. Nowym rozwiązaniem jest także dziedziczenie atrybutów, dzięki któremu nowy NDS będzie można rozbudowywać w prostszy sposób niż dotąd.


TOP 200