Zachować numer

Przenaszalność numerów telefonicznych, sprowadzająca się de facto do tego, że każdy z abonentów uzyskuje stały numer, niezależnie od tego, z usług którego operatora w danej chwili korzysta, jest wymogiem zawartym w regulacjach Unii Europejskiej. Celem wprowadzania tych regulacji, które mają obecnie zostać wprowadzone w Polsce, było dodatkowe pobudzenie konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

Przenaszalność numerów telefonicznych, sprowadzająca się de facto do tego, że każdy z abonentów uzyskuje stały numer, niezależnie od tego, z usług którego operatora w danej chwili korzysta, jest wymogiem zawartym w regulacjach Unii Europejskiej. Celem wprowadzania tych regulacji, które mają obecnie zostać wprowadzone w Polsce, było dodatkowe pobudzenie konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

Operatorzy chcą się przed tym obowiązkiem bronić, a najbardziej skuteczną obroną może okazać się koszt takiej dodatkowej usługi. Opłata ta powinna pokrywać rzeczywiste koszty dokonania operacji przeniesienia numeru, ale brakuje dobrych danych porównawczych. W polskim Prawie telekomunikacyjnym powiedziano jedynie, że jej wysokość nie może "zniechęcać abonentów do przenoszenia numerów". Opłaty, jakie obowiązują w krajach UE, to co najmniej kilkadziesiąt euro.

Oczywiście chodzi nie tylko o opłatę dla abonenta, lecz także pokrycie kosztu stworzenia wspólnej bazy o abonentach i rozliczenia międzyoperatorskie, w których operacja przenoszenia numerów musi być uwzględniania.


TOP 200