Zabezpieczenie sieci OT zaczyna się od zapewnienia widoczności

Ze względu na charakter i przestarzałość składników sieci OT 82% organizacji korzystających z takiej sieci nie było zdolnych nawet do zidentyfikowania wszystkich podłączonych do niej urządzeń.

Każda kompleksowa architektura zabezpieczeń sieci OT musi zatem przede wszystkim zapewniać pełną widoczność i umożliwiać zarządzanie całą zintegrowaną siecią OT i IT z poziomu jednej konsoli.

Jako że prawie połowa wszystkich organizacji zgłaszała ograniczające możliwości działania niedobory wykwalifikowanych pracowników, wspomniana konsola musi być na tyle zaawansowana, aby udostępniać wstępnie skorelowane funkcje zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM), aby szybko wykrywać włamania i anomalie oraz odpowiednio na nie reagować.

W tym e-booku zaprezentowano sposób, w jaki te i inne ważne atrybuty mogą być zintegrowane w ramach kompleksowej architektury ujednolicającej zabezpieczenia połączonych ze sobą sieci OT i IT.