Zabezpieczanie punktów końcowych sieci

Ewolucja zabezpieczeń punktów końcowych

Rozwiązania do ochrony punktów końcowych przechodzą istotne zmiany, które muszą sprostać nowym zagrożeniom i wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa danych. W najbliższej przyszłości można się spodziewać kolejnych nowości w zakresie metod zabezpieczania punktów końcowych.

Jedną z nich jest model hybrydowy. Chociaż oprogramowanie rezydentne nadal będzie instalowane w punktach końcowych, w coraz większym stopniu będzie ono wspierane przez cloud services. Spowoduje to uniezależnienie ochrony punktów końcowych od sprowadzania aktualnych sygnatur, zminimalizuje zajętość pamięci i pozwoli uniknąć problemu nadążania z aktualnymi łatkami. Ponadto, hybrydowa natura ochrony punktu końcowego będzie się zmieniać w zależności od urządzenia. Smartfony będą opierać się na "odchudzonych agentach" i w większym stopniu zdane będą na cloud services, a na PC ochrona nadal będzie wykorzystywać lokalny dysk, pamięć i procesor.

Poszerza się również zestaw mechanizmów ochronnych. Antywirus w punkcie końcowym uzupełniany jest funkcjami antyspyware, heurystyką czy białymi listami. Produkty ochrony punktów końcowych wyposaża się w funkcje pełnego szyfrowania dysków, jak również systemy składowania.

Pojawią się też wspólne moduły agentów. Check Point i Symantec próbują uzyskać porozumienie w sprawie wspólnego agenta dla różnych funkcji ochronnych punktu końcowego. Cisco zaś proponuje klienta AnyConnect, który ma konsolidować aplikacje Scansafe, TrustSec i VPN. W dalszym etapie można spodziewać się konsolidowania dodatkowych funkcji: optymalizacji WAN, zarządzania konfiguracją punktu końcowego, składowania itp.

Czy wprowadzanie nowych mechanizmów ochronnych może spowodować "otyłość" aplikacji klienckiej ochrony punktu końcowego? Wygląda na to, że nie. Podobnie jak w modelu hybrydowym, dostawcy zaczną oferować większość tych mechanizmów w formule cloud services i opierać się będą na "odchudzonym" agencie koordynującym te procesy.

Dobre praktyki przy wdrażaniu ochrony punktów końcowych

TOP 200