Zabawka do PC

Zabawką tą jest opracowana przez Contact Optro-nies Technology karta rozszerzenia komputera PC/ XT/AT wzbogacająca komputer o stereofoniczne radio. Karta spełnia funkcję tunera FM i wzmacniacza akustycznego o mocy 4 W dla każdego kanału.

Zabawką tą jest opracowana przez Contact Optro-nies Technology karta rozszerzenia komputera PC/ XT/AT wzbogacająca komputer o stereofoniczne radio. Karta spełnia funkcję tunera FM i wzmacniacza akustycznego o mocy 4 W dla każdego kanału. Tuner sterowany jest rezydującym w pamięci RAM programem. Na życzenie użytkownika parametry odbioru, wielkość sygnału z anteny, odbierana częstotliwość fali, poziom zniekształceń i pasmo przenoszenia mogą być w formie wykresów pokazane na ekranie lub wydrukowane na drukarce. Zamontowany na karcie wzmacniacz zapewnia para. metry akustyczne norm HiFi. Wzmacniacz, tak jak tuner, sterowany jest klawiszami klawiatury za pośrednictwem rezydującego w pamięci programu. Wszystkie parametry wzmacniacza mogą być wydrukowane na drukarce w postaci tabel. Jedną z opcji jest ciągłe wy-świetlanie poziomu sygnału wyjściowego wzmacniacza na ekranie monitora. Karta - radio kosztuje ok. 130 USD.


TOP 200