Zaawansowane zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa

Zarządzanie wydajnością majątku (asset performance management, APM) to trudna dziedzina. Oprogramowanie do zarządzania wydajnością majątku musi obsługiwać nie tylko elementy wyposażenia, zarządzanie zleceniami roboczymi i inwentaryzację obsługi technicznej, ale również wszystkie procesy służące zapewnieniu, że składnik majątku jest gotowy do wykorzystania

Dobry program APM powinien obejmować monitorowanie wskaźników związanych z majątkiem, takich jak średni czas naprawy (mean time to repair, MTTR), żywotność składników majątku, koszt oraz miary związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wpływem na środowisko. Może też powiązać powyższe dane z wkładem składników majątku w działalność produkcyjną przedsiębiorstwa, a także ich wpływem na rentowność i wskaźniki niefinansowe, takie jak wskaźniki realizacji zamówień i wskaźniki jakości.

Efektywny program APM nie jest dziełem przypadku. Przedsiębiorstwo musi pokonać określone etapy rozwoju, aby stworzyć program APM zapewniający podstawowe korzyści w zakresie czasu pracy bez przestojów, niezawodności, jakości i wydajności pracy. Na końcu tej drogi można uzyskać zaawansowany program APM gwarantujący sprawność i wydajność na najwyższym poziomie.

Zaawansowane zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa

Efektywny program APM nie jest dziełem przypadku. Przedsiębiorstwo musi pokonać określone etapy rozwoju, aby stworzyć program APM zapewniający podstawowe korzyści w zakresie czasu pracy bez przestojów, niezawodności, jakości i wydajności pracy. Na końcu tej drogi można uzyskać zaawansowany program APM gwarantujący sprawność i wydajność na najwyższym poziomie. Pobierz materiał i poznaj pięć etapów tworzenia zaawansowanego programu APM..