Zaangażowanie w ATM

Cisco Systems Inc. jest jednym z ważniejszych światowych producentów systemów, które umożliwiają łączenie heterogenicznych sieci komputerowych. Oferta firmy obejmuje sprzęt, oprogramowanie i usługi integratorskie. Sztandarowa linia produktów Cisco to wieloprotokołowe routery sieciowe - wyspecjalizowane urządzenia komputerowe, często wieloprocesorowe, przeznaczone do przesyłania informacji w sieci, które samodzielnie dokonują analizy adresu odbiorcy, wyboru optymalnej drogi przesyłania informacji oraz filtracji pakietów danych.

Cisco Systems Inc. jest jednym z ważniejszych światowych producentów systemów, które umożliwiają łączenie heterogenicznych sieci komputerowych. Oferta firmy obejmuje sprzęt, oprogramowanie i usługi integratorskie. Sztandarowa linia produktów Cisco to wieloprotokołowe routery sieciowe - wyspecjalizowane urządzenia komputerowe, często wieloprocesorowe, przeznaczone do przesyłania informacji w sieci, które samodzielnie dokonują analizy adresu odbiorcy, wyboru optymalnej drogi przesyłania informacji oraz filtracji pakietów danych.

Benoit Jahan - "territory manager" reprezentujący Cisco w Europie Wschodniej - oświadczył, że wkrótce firma otworzy biuro w Warszawie. W Polsce pracuje już kilkadziesiąt routerów Cisco, a rdzeń krajowgo Internetu jest oparty na sprzęcie tej firmy. B. Jahan powiedział też, że w związku z nowymi regulacjami eksportowymi przyjętymi przez USA wszystkie urządzenia Cisco bedą mogły bez przeszkod trafiać do Polski.

ATM (Asynchronous Transfer Mode) jest to nowa, niedawno opracowana technologia przesyłania informacji w sieciach komputerowych. Jak dotąd próby jej wdrażania podejmują głównie duże organizacje. ATM umożliwi efektywne przesyłanie danych, głosu oraz ruchomego obrazu wideo.

Na kwietniowym seminarium krakowskiego Solidexu, który jest głównym partnerem Cisco w Polsce, David Ginsburg, konsultant ds. sieci WAN z Cisco Systems Europe, wyjaśnił podstawy techniczne systemów ATM oraz przedstawił plany i dokonania Cisco związane z tą technologią. ATM łączy zalety tradycyjnych technik przesyłania sygnału akustycznego i wideo, opartych na multipleksowaniu w stałych interwałach czasowych (TDM) i technik przesyłania danych pogrupowanych w jednoski różnej długości (packet switching). Inaczej niż w sieciach pakietowych informacja jest przesyłana w jednostkach nazywanych komórkami (48B danych + 5-bajtowy nagłówek).

W warstwie fizycznej sieci ATM wykorzystują linie cyfrowe E3 i STM-1 o szybkościach przesyłu 34 Mb/s i 155 Mb/s, a w przyszłości - 622 Mb/s i większych (Sonet/SDH). Według Ginsburga, wykorzystanie odpowiednich układów digitalizacji obrazu oraz algorytmów kompresji umożliwia przesyłanie obrazu wideo już przy prędkości ok. 25 Mb/s. W warstwie przesyłania sygnału ATM jest zgodna z rekomendacjami CCITT QB.93B i ITU-T Q.2931. Przy kierowaniu ruchem w sieci wykorzystuje się rozproszone tablice adresów (directories) i serwery konwersji adresów.

Cisco angażuje się w upowszechnienie ATM m.in. biorąc udział w projekcie ATM European Pilot, w ramach którego piętnaście przedsiębiorstw telekomunikacyjnych z Europy Zachodniej i Skandynawii już w czerwcu br. umożliwi ograniczonej liczbie użytkowników dostęp do linii ATM o prędkościach 34 i 155 Mb/s. Ponadto w Cisco zaprojektowano urządzenia przeznaczone do pracy w sieciach ATM. Są to interfejsy DXI (Data Exchange Interface) i HSSI (High Speed Serial Interface), wyspecjalizowany procesor Silicon Switch, kartę połączeniową Cisco ATM Card i skalowalne klastry routerów. Interfejsy DXI, przedstawione na targach Interop jesienią ub.r. umożliwiają transmisję komórek (cell relay) z pełną szybkością linii 34 Mb/s i 45 Mb/s. Interfejs HSSI umożliwia transmisję z szybkością powyżej 4 Mb/s. Procesor Silicon Switch realizuje przełączanie pakietów z wydajnościa powyżej 250 tys. pakietów na sekundę. Cisco ATM Card, obecnie poddawana pierwszym testom, służy do bezpośredniego łączenia urządzeń końcowych z siecią ATM i może współpracować z wymiennymi kartami odpowiadającymi różnym rozwiązaniom warstwy fizycznej (m.in. Sonet/SDH, światłowody, linie E3). Cisco przygotowuje oprogramowanie umożliwiające tworzenie i obsługę grup roboczych (virtual workgroups) oraz emulację sieci lokalnych (virtual LAN) w ramach sieci ATM.


TOP 200