Zaakceptowano ustawę uwzględniającą przedłużenie działania wojewódzkich ewidencji pojazdów

Rada Ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, który uwzględnia przedłużenie funkcjonowania wojewódzkich ewidencji pojazdów.

Rada Ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, który uwzględnia przedłużenie funkcjonowania wojewódzkich ewidencji pojazdów. Zmiany polegają także na dostosowaniu przepisów ustawy - w zakresie realizacji projektu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.


TOP 200