Zaakceptowano nowe zasady podziału Optimusa

Wczoraj (30 maja) Rada Nadzorcza Optimus SA zaakceptowała - przedstawioną przez zarząd - nową koncepcję podziału spółki. Razem z Onet.pl wydzielona ma zostać także krakowska spółka DRQ zajmująca się tworzeniem oprogramowania. Zakończenie procesu przewidziane jest na listopad br. Natomiast część technologiczna zostanie podzielona na trzy firmy.

Wczoraj (30 maja) Rada Nadzorcza SA zaakceptowała - przedstawioną przez zarząd - nową koncepcję podziału spółki. Razem z Onet.pl wydzielona ma zostać także krakowska spółka DRQ zajmująca się tworzeniem oprogramowania. Zakończenie procesu przewidziane jest na listopad br. Natomiast część technologiczna zostanie podzielona na trzy firmy.

<B>Zasady podziału</B>

Proponowana przez zarząd koncepcja wydzielenia zakłada objęcie przez Optimus SA 2 mln akcji nowej emisji w spółce Optimus Technologie SA o wartości emisyjnej 24 mln zł. Optimus będzie posiadał łącznie 2,5 mln akcji firmy Optimus Technologie.

Zobacz również:

W dotychczasowej spółce Optimus SA pozostaną aktywa związane z prowadzeniem działalności portalowej (pakiet 75 % akcji Onet.pl i 85% akcji DRQ). Pozostaną w niej również należności z tytułu pożyczek udzielonych Onet.pl w wysokości 10 mln zł i środki finansowe na rozwój działalności, w tym gotówka w wysokości 28 mln zł i 2,5 mln akcji Optimus Technologie. Późniejsza sprzedaż tych akcji na rynku, będzie jednym ze źródeł finansowania części technologicznej.

Gotówka pozostająca w Optimus SA, jak i środki na spłatę kredytu zaciągniętego przez Optimusa na podwyższenie kapitału w Optimus Technologie, pochodzić będą ze sprzedaży nieruchomości w Warszawie. Zarząd przewiduje sfinalizowanie tych transakcji do końca czerwca br.

Zarząd Optimusa prowadzi także rozmowy z bankami na temat uzyskania gwarancji sprzedaży akcji Optimus Technologie na poziomie ich wartości bilansowej (24,5 mln zł). Po przeprowadzeniu sprzedaży tych akcji i zakończeniu procesu podziału w części portalowej znajdować się będzie co najmniej 55 mln zł w gotówce.

<B>Przydział akcji</B>

W wyniku procesu podziału, akcjonariusze otrzymają za każdą posiadaną akcję w Optimus SA, jedną akcję w spółce Optimus Technologie SA, zatrzymując jednocześnie dotychczasowe akcje w spółce portalowej. Łącznie w procesie podziału zostanie więc wydanych 6,88 mln akcji w spółce Optimus Technologie. Całkowita liczba akcji Optimus Technologie po podziale osiągnie 9,38 mln sztuk.

Optimus Technologie SA - po zakończeniu procesu podziału - przejmie prawa do znaku firmowego Optimusa. Jednocześnie zarząd prowadzi restrukturyzację części technologicznej Optimusa, polegającą na przygotowaniu struktury holdingowej, składającej się z trzech spółek: Optimus Tech, Optimus Enterprise i Optinova.


TOP 200