Za tydzień Walny Zjazd PTI

Czy największa organizacja polskich informatyków zmieni swoje oblicze?

Czy największa organizacja polskich informatyków zmieni swoje oblicze?

Kolejny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego odbędzie się 22 czerwca br. w Warszawie.

Podstawowym celem spotkania jest wybór władz stowarzyszenia na nową sześcioletnią kadencję oraz dyskusja poświęcona zmianom w działalności i statucie PTI.

Zastosowany będzie przedstawicielski tryb głosowania - jeden delegat przypada bowiem na 10 członków Towarzystwa. Na sali będzie prawdopodobnie ok. 100 osób z prawem głosu. Każdy z oddziałów regionalnych ma prawo przedstawić swoją listę kandydatów do zarządu.

"Dyskusja przedzjazdowa przebiegała do tej pory na tyle spokojnie, iż nie sądzę, by sam Zjazd mógł mieć burzliwy przebieg. Nasze spotkanie zapewne zdominuje spór o wizję przyszłej tożsamości organizacji" - mówi Piotr Fuglewicz, obecny prezes PTI. Jego zdaniem Towarzystwo powinno pozostać organizacją, która potrafi się samoograniczać, zachowując dotychczasową formułę. Oponenci twierdzą jednak, że bez uzyskania właściwej bazy finansowej PTI nie będzie w stanie zaktywizować swojej działalności. Do tego zaś Towarzystwo musi stać się organizacją bardziej masową. Być może na Zjeździe ograniczona będzie w pewnym stopniu rola zarządu. Wielu członków PTI wskazuje także na potrzebę położenia większego nacisku na pracę lokalną w terenie.

Według nieoficjalnych informacji, Piotr Fuglewicz nie zamierza ubiegać się o ponowny wybór na prezesa PIT.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200