Za trzy lata zabraknie adresów IP

Według OECD, wyczerpanie puli adresów IPv4 może zahamować rozwój globalnej sieci informacyjnej, a wraz z nią światowej gospodarki.

Według OECD, wyczerpanie puli adresów IPv4 może zahamować rozwój globalnej sieci informacyjnej, a wraz z nią światowej gospodarki.

W raporcie OECD czytamy, że jeśli utrzyma się trend wzrostowy liczby urządzeń podłączanych do Internetu, to pula adresów obsługiwana przez organizację IANA wyczerpie się już w 2010 r. Rok później wyczerpią się wolne bloki adresów IP dostępnych w Regionalnych Rejestrach Internetowych. Wolne pozostaną jedynie pojedyncze adresy. Zdaniem OECD, wyczerpanie puli IPv4 znacznie spowolni rozwój sieci Internet i może przyczynić się do zahamowania dynamiki wzrostu gospodarczego na świecie. Eksperci studzą jednak atmosferę twierdząc, że nawet 30% już przydzielonych adresów nadaje się do ponownego wykorzystania, bo są one niewykorzystane.

Bariery finansowe

Opublikowany raport OECD zawiera analizę kwestii ekonomicznych związanych z przeniesieniem globalnej sieci na nowszą wersję protokołu . Organizacja ta zachęca instytucje rządowe, aby wykorzystując własne finansowanie stymulowały rynek sprzętu, oprogramowania i usług internetowych pod kątem wdrażania rozwiązań zgodnych z protokołem IPv6. Konkretne działania powinny być również podjęte przez dostawców usług dostępu do Internetu oraz koncerny administrujące największymi sieciami biznesowymi. Według OECD, popyt na sprzęt i oprogramowanie obsługujące IPv6 jest wciąż stosunkowo niewielki, a to nie zachęca operatorów sieci dostępowych do inwestycji we wsparcie tego standardu. Zdaniem autorów raportu, tempo rozwoju sieci IPv6 jest ograniczone przez konieczność poniesienia wysokich nakładów, których efekty nie są bezpośrednio widoczne.

84%

tyle puli dostępnych adresów IPv4 wykorzystano już na świecie.

Protokół IPv6 ma zastąpić obecnie wykorzystywany IPv4. Jego specyfikacja zakłada wykorzystanie 128-bitowego adresowania, podczas gdy IPv4 opiera się na schemacie 32-bitowym. Dzięki rozszerzeniu puli adresowania nowy protokół może obsłużyć niemal nieograniczoną liczbę urządzeń. Obie pule adresów mogą egzystować niezależnie od siebie, jednak według analityków OECD, taki stan rzeczy będzie ograniczał możliwości Internetu i powinien być tylko rozwiązaniem tymczasowym. Eksperci wskazują również na fakt, że wyczerpanie puli dostępnych adresów IP może wiązać się ze spadkiem bezpieczeństwa sieci prywatnych oraz powodować problemy z kompatybilnością. Protokół IPv6 nie jest bowiem wstecznie zgodny ze standardem IPv4.

IPv6 w Polsce

W Polsce zarejestrowanych jest ok. 1 mln domen. Tylko jednak ok. 0,37% serwerów nazw w polskim DNS obsługuje IPv6. Pule IPv6 użytkują głównie instytucje akademickie. Szacuje się także, że obecnie tylko ok. 45% wykorzystywanych w Polsce urządzeń sieciowych może obsługiwać protokół IPv6. Oznacza to, że większość infrastruktury sieciowej będzie musiała zostać wymieniona. Jednak popularność urządzeń obsługujących IPv6 stopniowo wzrasta. Protokół ten natywnie wspiera wiele nowych urządzeń sieciowych. Również dostawcy oprogramowania stopniowo przystosowują rozwiązania pod kątem obsługi nowej wersji protokołu. IPv6 jest już obsługiwany przez większość nowoczesnych systemów operacyjnych i aplikacji sieciowych. W Polsce, od trzech lat protokół IPv6 wspiera NASK. Od tego czasu klienci firmy mają możliwość rejestracji domen delegowanych na serwery obsługujące IPv6 w domenie.pl. Przedstawiciele przekonują partnerów do promocji rejestracji domen z IPv6. Mimo to zainteresowanie jego wykorzystaniem jest prawie niezauważalne.

Działania zmierzające do popularyzacji infrastruktury IT opartej na protokole IPv6 zostały podjęte dopiero w nielicznych krajach. W przyszłym miesiącu przykładowo mija termin wdrożenia, obsługującego protokół IPv6 sprzętu sieciowego we wszystkich instytucjach administracji Stanów Zjednoczonych. Pojawiają się również specjalne witryny optymalizowane pod kątem IPv6. Jedną z nich jest specjalna wersja portalu Google. Serwis dostępny jest pod adresem ipv6.google.com.


TOP 200