Za rok III Kongres Informatyki Polskiej

Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wspólnie pracują nad deklaracją programową III Kongresu Informatyki Polskiej. Plan jego zorganizowania ogłoszono podczas XVII Jesiennych Spotkań Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Mrągowie.

Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wspólnie pracują nad deklaracją programową III Kongresu Informatyki Polskiej. Plan jego zorganizowania ogłoszono podczas XVII Jesiennych Spotkań Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Mrągowie.

<B>Raz na cztery lata</B>

Podstawowymi tematami III Kongresu Informatyki Polskiej będą edukacja informatyczna, ocena stanu i potencjału polskiej informatyki i rynku IT w obliczu rychłej akcesji do Unii Europejskiej, a także strategia informatyzacji państwa. W ramach kongresu planowane jest spotkanie przedstawicieli organizacji informatycznych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Unii Europejskiej i USA.

Zobacz również:

  • Nowości zaprezentowane na Red Hat Summit 2022

Kongres miałby się odbyć grudniu 2002 r. w Warszawie. Poprzednie kongresy odbyły się w 1994 i 1998 r.

<B>Wiedza humanistyczna</B>

Jesienne Spotkania PTI w Mrągowie, z uwagi na nieformalny ich charakter, uczestnicy z reguły wspominają z sympatią i nostalgią. Trzon obecnych stanowią stali bywalcy, w większości przedstawiciele firm informatycznych i wyższych uczelni. W tym roku dało się dostrzec spadek liczby uczestników, co organizatorzy kładli na karb zdecydowanie gorszej niż poprzednio kondycji ekonomicznej polskich firm. Zadecydowała o tym być może również humanistyczna tematyka tegorocznego spotkania.

Istotą spotkań nie są techniczne prezentacje firmowe, ale dyskusje panelowe i wystąpienia przedstawicieli świata nauki. Z uwagi na charakter spotkania PTI wydają się dobrym miejscem na przekaz "miękkich treści", które często uchodzą uwagi menedżerów informatyki. Owo poszerzanie horyzontów ma umożliwić im stworzenie kontekstu bliżej i dalszej przyszłości informatyki, dzięki któremu łatwiej działać w dłuższej perspektywie czasowej, nie koncentrując się jedynie na sprawach bieżących.

<B>Od intuicji do biotechnologii</B>

Wiedzę tego typu przekazywali: prof. Andrzej Wierzbicki, dyrektor Instytutu Telekomunikacji, w wykładzie o mechanizmach wykorzystania intuicji (myślenia podświadomego) do podejmowania decyzji; prof. Romana Galara z Politechniki Wrocławskiej - o mechanizmie powstawania innowacji, który ma więcej wspólnego z teorią złożoności niż mechanicystycznym widzeniem zjawisk społeczno-gospodarczych; prof. Andrzej Stokalski z Wojskowej Akademii Technicznej - o przeniesieniu z dorobku amerykańskiej wojskowości wzorców działań menedżerskich; prof. Ewa Bartnik z Zakładu Genetyki Uniwersytetu Warszawskiego - o największym paradoksie natury, jakim jest wykorzystanie najprostszego języka do opisu najbardziej złożonych systemów (niektórzy uważają, że biotechnologia będzie najważniejszym efektem rozwoju społeczeństwa informacyjnego).

Były to również spotkania dyskusyjne: jedno poświęcone relacjom pomiędzy prawem, moralnością a etyką w informatyce, drugie zaś dotyczące oceny przyczyn i skutków postępującego procesu wirtualizacji w rozwiniętych społeczeństwach wskutek rozwoju technologii informatycznych.

***

Patronem prasowym XVII Jesiennych Spotkań Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Mrągowie był Computerworld.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200