ZUS zmienia koncepcję sposobu przesyłania dokumentów

Istnieje już możliwość przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych za pomocą sieci ekstranet, jednak - zdaniem przedstawicieli ZUS-u - ta forma nie jest popularna. Do tej pory nieliczni płatnicy zdecydowali się przesyłać dokumenty tą drogą. Prawdopodobnie jest to związane z wcześniejszym udostępnieniem wszystkim zainteresowanym serwisów internetowych umożliwiających teletransmisję. W przypadku utrzymywania się braku zainteresowania ekstranetem, ZUS liczy się z możliwością wycofania się z tej formy teletransmisji, zwłaszcza że nie dysponuje własnymi serwerami dostępowymi, a na zasadach outsourcingu korzysta z serwerów Telekomunikacji Polskiej SA.

Istnieje już możliwość przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych za pomocą sieci ekstranet, jednak - zdaniem przedstawicieli ZUS-u - ta forma nie jest popularna. Do tej pory nieliczni płatnicy zdecydowali się przesyłać dokumenty tą drogą. Prawdopodobnie jest to związane z wcześniejszym udostępnieniem wszystkim zainteresowanym serwisów internetowych umożliwiających teletransmisję. W przypadku utrzymywania się braku zainteresowania ekstranetem, ZUS liczy się z możliwością wycofania się z tej formy teletransmisji, zwłaszcza że nie dysponuje własnymi serwerami dostępowymi, a na zasadach outsourcingu korzysta z serwerów Telekomunikacji Polskiej SA.

W formie elektronicznej dokumenty ubezpieczeniowe przekazuje już ok. 4 tys. płatników. ZUS ma nadzieję na zwiększenie tej liczby, ponieważ dokumenty ubezpieczeniowe przekazywane w tej formie charakteryzują się mniejszą liczbą błędów. Planowana jest szeroko zakrojona promocja Programu Płatnika Teletransmisja pod nową nazwą Przekaz Elektroniczny. Od dzisiaj (1 lipca br.) mają zostać udostępnione nowe adresy serwisów internetowych pośredniczących w teletransmisji.

Rozwiązany worek

ZUS przekazał do 27 czerwca br. zaledwie 2 mln zł na rzecz Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), podczas gdy należna kwota wynosi już ok. 400 mln zł. "Podstawową przyczyną opóźnienia w przekazywaniu składek były przepisy traktujące komplet dokumentów rozliczeniowych, a więc deklaracje i raporty imienne, jako całość. Wystąpienie błędu wymagającego wyjaśnienia w komplecie dokumentów zmuszało nas do wycofania go w całości z przetwarzania" - mówi Adam Kapica, odpowiedzialny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za wdrożenie nowego systemu informatycznego.

W ostatnich dniach Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie, dotyczące wymagań przesyłania składek przez ZUS do OFE. W myśl nowych przepisów ZUS może samodzielnie skorygować treść raportu imiennego w przypadku ewidentnych błędów popełnionych przez płatnika bez informowania go o tym. Zdaniem przedstawicieli ZUS, zmiana przepisów wpłynęła na przyspieszenie przekazywania składek. "W poniedziałek, 28 czerwca, przesłaliśmy 8,9 mln zł, we wtorek - 5,4 mln zł. W najbliższym czasie planujemy przekazywać ok. 6 mln zł dziennie. Kiedy przetworzymy wszystkie zaległe dokumenty rozliczeniowe, wartość przekazywanych dziennie składek zwiększy się nawet 3-4-krotnie" - zapewnia Adam Kapica.

Przedstawiciele funduszy twierdzą jednak, że nawet nowelizacja rozporządzenia nie rozwiąże wszystkich problemów. "Zmiana rozporządzenia wpłynie na przekazanie może 30% zaległych składek. Pozostałe problemy wynikają z tego, że ZUS nie nadąża z weryfikacją danych o ubezpieczonych przesyłanych przez fundusze. Sądzę, że wynika to z problemów koordynacji zasad identyfikacji ubezpieczonych stosowanych w ZUS i funduszach oraz porównywania wyników z bazą PESEL"- - mówi Konrad Perliński, dyrektor Biura Operacyjnego PTE Bankowy.

ZUS przyznaje, że opóźnienia w pewnym stopniu wiążą się z błędami identyfikacji, ale stanowią one jedynie kilka procent, a do ich wyeliminowania tworzone są stopniowe inteligentne algorytmy kojarzenia danych.

Windows z wyjątkami

Prokom nie zamierza stworzyć Programu Płatnika na platformy inne niż Windows, pomimo wyrażenia takiej możliwości w jednym z wywiadów prasowych przez Ryszarda Krauze, prezesa firmy. Niektóre firmy informatyczne zdecydowały się jednak na stworzenie odpowiednika Programu Płatnika działającego na innych systemach operacyjnych. ZUS akceptuje wydruki i dokumenty w formie elektronicznej, które nie powstały w Programie Płatnika, ale spełniają określone kryteria.


TOP 200