ZUS zeskanowany

Rozstrzygnięto przetarg na dostarczenie systemów skanowania i archiwizacji dokumentów na potrzeby Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS.

Rozstrzygnięto przetarg na dostarczenie systemów skanowania i archiwizacji dokumentów na potrzeby Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS.

Przetarg na dostawę urządzeń przeznaczonych do skanowania i archiwizacji danych rozpisano we wrześniu ub.r. Uczestniczyły w nim tylko dwie firmy: Banpol i Emax, które miały dwa tygodnie na złożenie ofert. "Procedura przetargowa ulegała przedłużeniu ze względu na decyzje komisji, protesty i odwołania wynikające z procedury zamówień publicznych" - twierdzi Adam Kapica, wiceprezes ZUS-u. Ostatecznie ofertę firmy Banpol odrzucono ze względów proceduralnych. "Urządzenia do testów, które musieliśmy sprowadzić z zagranicy, miały zostać dostarczone w ciągu 5 dni. Nie byliśmy w stanie dotrzymać tego terminu" - mówi Artur Wieretiło, dyrektor handlowy Banpol.

Pod koniec grudnia ub.r. postępowanie przetargowe unieważniono z powodu złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert. W tym samym miesiącu podpisano "z wolnej ręki" (wariant dopuszczany przez ustawę o zamówieniach publicznych) umowę z firmą Emax. "Należało przerwać oficjalne procedury i wprowadzić inne rozwiązanie, tym bardziej że czas naglił. Dalsze przedłużanie procedury uniemożliwiłoby zrealizowanie reformy systemu ubezpieczeń. Oferta zaprezentowana przez Emax spełniała wszystkie, postawione przez nas wymagania" - twierdzi Adam Kapica. Wartość przetargu wynosi 47 mln zł.

Elektroniczni ubezpieczeni

Do połowy stycznia br. pierwsze urządzenia będą zainstalowane w 8 spośród 37 Oddziałowych Ośrodków Przetwarzania (OOP). W marcu br. zostaną dostarczone ostatnie systemy skanowania i archiwizacji dokumentów. Będą to produkty firmy Bell & Hovell, przeznaczone do masowego skanowania i przetwarzania danych. Urządzenia zainstalowane w OOP służą do weryfikacji poprawności danych i przetwarzania dokumentów papierowych na postać elektroniczną oraz przesyłania ich do Centralnego Ośrodka Ewidencji Kont i Funduszy (COEKiF).

W wybranych ośrodkach oddziałowych będą szkolić się pracownicy innych ośrodków. "Niezbędne jest przeszkolenie ok. 2 tys. pracowników, którzy muszą zapoznać się z oprogramowaniem OCR i procedurami przetwarzania danych w ciągu niepełnych 2 miesięcy" - mówi Adam Kapica. Obecnie ZUS nie narzeka na nadmiar pracy w związku z niewielką liczbą napływających dokumentów ubezpieczeniowych. Boom spodziewany jest na przełomie stycznia i lutego.

Do końca lutego br. urządzenia OCR firmy Fujitsu przeznaczone do skanowania pojedynczych dokumentów znajdą się w 55 oddziałach ZUS oraz w ok. 270 inspektoratach i oddziałach terenowych. Urządzenia w jednostkach terenowych, będą weryfikować poprawność i spójność danych wprowadzonych w formularzach dokumentów ubezpieczeniowych oraz tworzyć listę błędów.

Najsilniejszy w Polsce

W ciągu najbliższego tygodnia zakończy się instalacja w COEKiF najwydajniejszego w Polsce (400 MIPS) mainframe'a IBM S/390. Do końca stycznia br. będzie na nim uruchomiony system ewidencji danych na kontach płatników i ubezpieczonych.


TOP 200