ZUS zapowiada przetarg na utrzymanie systemu IT

Władze ZUS zapowiedziały ogłoszenie na jesieni przetargu na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI). Celem wcześniejszej zapowiedzi przeprowadzenia dwustopniowego postępowania przetargowego jest pozyskanie większej liczby ofert.

Ostatnim razem na ogłoszony przez ZUS przetarg dotyczący utrzymania KSI odpowiedziała tylko jedna firma - Asseco Poland. W efekcie rzeszowski dostawca otrzymał intratne zlecenie o wartości ponad 595 mln zł. Umowa została zawarta na cztery lata w październiku 2013 roku.

W ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała zastrzeżenia tak do tej umowy, jak i jej poprzedniczki z 2010 roku, zarzucając ZUS, że nie zagwarantował w dostatecznym stopniu "dotrzymania wynikających z prawa zamówień publicznych zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców."

Głównym zarzutem NIK wobec ZUS było przyjęte przez państwowego ubezpieczyciela założenie, jakoby inni potencjalni dostawcy potrzebowali co najmniej roku na samo zapoznanie się z dokumentacją systemu.

Więcej konkurencji

Wcześniejsze zapowiedzi następnego przetargu na utrzymanie KSI oraz planowana formuła realizacji zamówienia mają na celu uniknięcie zarzutów o sprzyjanie którejkolwiek z firm - oferentów.

Według zapewnień Radosława Stępnia, wiceprezesa ZUS, nie chodzi oczywiście o znalezienie "na siłę" innego dostawcy niż Asseco, a jedynie umożliwienie dogłębnej analizy innym firmom potencjalnie zainteresowanym tym postępowaniem. Jednocześnie zaapelował on o jak najszerszy udział firm IT w tym postępowaniu.

Dwustopniowy, konkurencyjny przetarg ma odbyć się we wrześniu bieżącego roku. Jego ogłoszenie na dwa lata przed zakończeniem aktualnego kontraktu utrzymaniowego ma umożliwić innym dostawcom zapoznanie się ze skomplikowaną strukturą ubezpieczyciela oraz - co za tym idzie - realny start w przetargu.

Oprócz istotnego ze względu na znaczenie, skalę i wartość przetargu na utrzymanie KSI, ZUS zapowiada także realizację przetargów na dalszą rozbudowę systemu, m. in. o szynę usług i hurtownię danych. Co więcej, według zapewnień ZUS cena będzie tylko jednym z przyjmowanych przy realizacji zamówień kryteriów - oprócz niej pojawią się także wymagania dotyczące jakości oferowanych usług.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200