ZUS rozpoczyna budowę call center

Zakład podpisał umowę ze spółką B3System na wdrożenie Centrum Informacji Telefonicznej. Dzięki niemu będzie możliwe załatwianie części spraw przez telefon. Wartość kontraktu to prawie 5 mln zł.

W nowym call center będzie istniała możliwość telefonicznej identyfikacji klienta. Ubezpieczeni będą więc mogli np. złożyć telefonicznie wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami. Obecnie trwa wewnętrzna reorganizacja infolinii i tworzenie scentralizowanej struktury. Nowe call center powstanie w ramach struktury organizacyjnej Oddziału w Siedlcach.

W wyniku postępowania o zamówieniu publicznym, B3System wygrała przetarg na wdrożenie zintegrowanego systemu Contact Center i IVR dla obsługi telefonicznej i internetowej klientów ZUS. W ramach kontraktu spółka dostarczy i wdroży stosowne urządzenia wraz z oprogramowaniem. Przeprowadzi też szkolenie z obsługi systemu oraz zapewni wsparcie w utrzymaniu dostarczonego rozwiązania. Szczegółowa wartość umowy wyniosła 4 990 325,89 zł.

Zobacz również:

  • Apple rozważa rezygnację z chińskiego poddostawcy podzespołów
  • Windows 11 - czy warto już zaktualizować firmowe komputery?

"Uczestniczymy w wielu postępowaniach przetargowych organizowanych przez podmioty z sektora administracji publicznej. Obserwujemy wyraźne ożywienie w tym segmencie rynku, wynikające z potrzeby dostosowania posiadanej infrastruktury informatycznej do dzisiejszych standardów rozwiązań IT. Zgodnie z prognozami dla branży teleinformatycznej w Polsce na rok 2011 roku, to właśnie sektor administracji publicznej ma dokonywać największych inwestycji w rozwiązania z zakresu nowych technologii" - komentuje Mirosław Kaliński, prezes B3System.

Spółka od niedawna realizuje nową strategię rozwoju, która zakłada zwiększenie portfela dużych projektów IT wśród klientów korporacyjnych i administracji publicznej oraz umacnianie pozycji na rynku bezpieczeństwa teleinformatycznego. W I kwartale br. udział sektora administracji publicznej w strukturze przychodów spółki wyniósł jednak niecałe 2%.

B3System podpisał w tym miesiącu także dwie duże umowy w sektorze finansowym. Pierwsza, z PKO BP opiewała na prawie 2,5 mln zł, a kontrakt z Pekao ma wartość 1,5 mln zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200