ZUS przygotowuje się do wymiany informacji z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi

Założenie indywidualnych kont płatników i ubezpieczonych wymaga przetworzenia 43 milionów dokumentów, w tym 23 milionów dokumentów zgłoszeniowych płatników i ubezpieczonych.

Założenie indywidualnych kont płatników i ubezpieczonych wymaga przetworzenia 43 milionów dokumentów, w tym 23 milionów dokumentów zgłoszeniowych płatników i ubezpieczonych. Jako pierwsze powstaną konta płatników. Ten etap powinien zostać zakończony 15 kwietnia br., a nie - jak informował Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jeszcze miesiąc temu - na początku kwietnia.

Na granicy bezpieczeństwa

Zakładanie kont ubezpieczonych zakończy się, według zapewnień ZUS-u, najpóźniej 10 maja. Termin ten musi zostać dotrzymany ze względu na to, że 15 maja jest pierwszym dniem przekazywania części składek do ZUS na rzecz otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Do 13 maja powinny więc trafić do OFE informacje dotyczące wartości sum przekazanych na konta poszczególnych ubezpieczonych. Przesyłanie danych odbędzie się przez Internet. Być może na rzecz OFE zostanie również udostępniony kanał ekstranetowy.

Działają już wszystkie oddziałowe ośrodki przetwarzania (OOP), obsługiwane przez 4 tys. pracowników. "Docelowo powinniśmy osiągnąć wydajność, dzięki której wszystkie OOP będą mogły przetworzyć ok. miliona dokumentów dziennie. Jesteśmy w połowie drogi" - mówi Adam Kapica, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Komunikacja z OFE będzie się odbywać za pomocą rozszerzonej wersji Programu Płatnika. Podobny program zostanie przekazany Kasom Chorych i Oddziałowym Ośrodkom Przetwarzania. Ma on zapewnić poufność, integralność i niezaprzeczalność przesyłanych danych, będąc obwarowanym podobnymi zabezpieczeniami kryptograficznymi, jak PP udostępniany płatnikom.

Nie dopracowana komunikacja

W rozporządzeniu nie określono jeszcze zakresu danych, które mają być udostępniane prze ZUS poszczególnym podmiotom, m.in. Urzędowi Nadzoru nad Otwartymi Funduszami Emerytalnymi czy Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych. Zatwierdzenie projektu zależy od uwag, które wpłynęły m.in. ze strony ZUS i OFE, oraz uzgodnień międzyresortowych. "Przewidujemy, że do końca marca takie rozporządzenie zostanie wydane. Wówczas w ciągu 2-3 tygodni dopracujemy moduły oprogramowania przeznaczonego dla OFE. Do końca kwietnia będą trwały testy, by w maju mogła nastąpić bezpieczna i pewna wymiana danych" - mówi Adam Kapica.

ZUS prowadzi Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych. Jednymi z podstawowych informacji wymienianych między ZUS i OFE będą dane dotyczące przynależności poszczególnych ubezpieczonych do funduszy i treści umowy zawartej przez fundusz z jego członkiem. Wymiana tych wiadomości ma zapobiec przypisaniu jednego ubezpieczonego do dwóch funduszy bądź przelaniu części składek z ZUS na niewłaściwe konta w funduszach. "Taka operacja jest praktycznie niemożliwa do anulowania. Dlatego tak istotne jest stworzenie jednoznacznych procedur uzyskiwania i przesyłania informacji. Zagrożeniem jest naprawdę ogromna liczba dokumentów i bardzo złożone oprogramowanie kont funduszy, wymagające równie złożonego projektu" - mówi Adam Kapica.