ZUS podpisuje umowę z Capgemini Polska

Czteroletnia umowa ramowa obejmuje między innymi wykonywanie i dostarczanie modyfikacji Kompleksowego Systemu Informatycznego oraz doradztwo w zakresie dalszego rozwoju KSI.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podpisał umowę ramową z Capgemini Polska Sp. z o.o., należącą do grupy kapitałowej Capgemini, jednego z wiodących dostawców usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingowych. Kontrakt dotyczy rozwoju Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI).

Firma Capgemini Polska Sp. z o.o przez najbliższe cztery lata będzie obsługiwać ZUS w zakresie rozwoju i modyfikacji Kompleksowego Systemu Informatycznego.

Kompleksowy System Informatyczny w ZUS-ie jest jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań informatycznych w Europie. Liczba danych przetwarzanych przez system, oraz liczba korzystających z niego użytkowników czyni go unikalnym również na skalę światową.

„Jesteśmy doskonale przygotowani do prowadzenia tego projektu, a nasza oferta według kryterium „Jakości wykonania zadania” została najlepiej oceniona w procesie przetargowym, co potwierdza najwyższy poziom kompetencji naszego zespołu – mówi Dariusz Mazurek, Chief Executive Officer Application Services Capgemini Polska. Mamy odpowiednie zasoby ekspertów i wiedzę do realizacji tego zadania. Nasza firma zatrudnia obecnie ponad 5,5 tys. pracowników w Polsce i od wielu lat nasz zespół obsługuje zakłady ubezpieczeniowe w krajach UE w zakresie rozwoju systemów informatycznych. Wykorzystamy zebrane doświadczenia, najlepsze metody pracy i zarządzania projektem, aby sprawnie i efektywnie wdrażać wszelkie niezbędne komponenty systemu, gwarantując najwyższą jakość oferowanych usług. Podczas realizacji projektu będziemy się też wspierać kompetencjami i zasobami naszego długoletniego partnera – firmy Infovide – Matrix SA, która posiada liczne referencje z realizacji dużych i skomplikowanych projektów w administracji publicznej.”

Zarządzanie aplikacjami informatycznymi staje się dziś istotnym elementem biznesu. Systemy informatyczne muszą być elastyczne i szybko dostosowywać się do wymagań biznesowych i zmian w prawie, a także środowiska IT. W przypadku Kompleksowego Systemu Informatycznego dla ZUS jednym z istotnych zadań będzie dostosowanie aplikacji do zmian legislacyjnych. Wartością dodaną dla ZUS ze współpracy z Capgemini będzie możliwość wykorzystania międzynarodowego doświadczenia i wiedzy eksperckiej firmy w celu dalszego rozwoju systemu KSI. Wprowadzanie innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań, wykorzystywanych z powodzeniem na całym świecie, zapewni dalszą realizację wizji e-Urzędu, ułatwiając kontakt i obsługę dla obywateli.

„Administracje i rządy na całym świecie poszukują nowych modeli i rozwiązań, aby poradzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą starzejące się społeczeństwo. Projekt, który będziemy realizować wpisuje się w działania nowoczesnych organizacji sektora ubezpieczeń społecznych oraz sektora publicznego” - podsumowuje Dariusz Mazurek.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200