ZUS podpisał z Asseco umowy na 650 mln zł

Pierwsza, trzyletnia umowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczy usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI).

Jej wartość to 403,2 mln zł. Umowa została zawarta na okres od 11 października 2010 r. do 10 października 2013 r. "Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Asseco: utrzymania usług IT dla procesów biznesowych realizowanych przez ZUS, utrzymania usług aplikacyjnych IT, utrzymania usług narzędzi wspomagających zarządzanie IT, wsparcia procesów zarządzania IT. Przedmiotem umowy jest też świadczenie usług serwisowych, w tym obejmujących obsługę incydentów i usuwanie nieprawidłowości działania Kompleksowego Systemu Informatycznego oraz świadczenie usług dodatkowych wynikających z rozwoju organizacyjnego ZUS, realizowanych na podstawie osobnych zleceń" - można przeczytać w komunikacie.

Asseco Poland podpisało także umowę na modyfikację i rozbudowę oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na łączną kwotę 249 mln zł. Zamykając umowę z 10 października 1997 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął kody źródłowe i autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w trakcie realizowania umowy. To w przyszłości pozwoli ZUS uniezależnić się do Asseco.


TOP 200